Proportionaliteitsgrens

De proportionaliteitsgrens of evenredigheidsgrens is het punt tijdens een trekproef, waar van de wet van Hooke afgeweken wordt (ε stelt de rek voor, E de elasticiteitsmodulus, en σ de aangebrachte spanning). Boven de proportionaliteitsgrens is, voor een bepaalde aangelegde spanning, de rek groter dan men volgens de wet van Hooke zou verwachten.

De proportionaliteisgrens is kleiner dan de elasticiteitsgrens.