Hoofdmenu openen

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is in Nederland een landelijk register waarin wordt bijgehouden door wie, wanneer en bij welke notaris een testament of testamenten zijn opgemaakt. Daarnaast worden ook benoemingen, schenkingsovereenkomsten, verblijvingsbedingen en om te zetten natuurlijke verbintenissen geregistreerd. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het CTR; de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) beheert het CTR.

Een en ander is geregeld in de Wet op het centraal testamentenregister.

Inhoud van het Centraal TestamentenregisterBewerken

In het Centraal Testamentenregister staat niet de inhoud van een testament vermeld. Er staat alleen geregistreerd welke testamenten er zijn. Per testament worden de volgende gegevens vastgelegd:

Over de testateur:

Over het testament:

  • naam en vestigingsplaats notaris
  • datum van de akte
  • aktenummer/repertoriumnummer
  • soort testament/aard van de akte

Vindplaats van het Centraal TestamentenregisterBewerken

Het Centraal Testamentenregister is ingevoerd in 1890. In het Nationaal Archief is het register te vinden op de testamenten die zijn opgemaakt in de periode 1890-1973 door personen die zijn overleden voor 1974.

Het Centraal Testamentenregister van de testamenten van personen die na 1974 zijn overleden wordt sinds 1 januari 2007 beheerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Dit geldt ook voor testamenten die voor 1974 zijn opgemaakt.

In de periode voor 2007 beheerde het Ministerie van Justitie het Centraal Testamentenregister. Voor 1890 was er geen centrale registratie van testamenten. Voor de periode 1806-1927 staan deze soms vermeld in de Memorie van Successie die na het overlijden werd opgemaakt.

Raadplegen CTRBewerken

Raadplegen voor het al dan niet aanwezig zijn van een testament kan namens de erfgenamen worden gedaan door (kandidaat)notarissen, maar ook door particulieren in het Centraal Testamentenregister (CTR).

(Kandidaat)notarissen mogen na laten gaan of er al dan niet een testament is opgemaakt door de erflater (niet de inhoud van het testament[1]).

Particulieren kunnen ook door indienen van een aanvraag bij het CTR alleen laten nagaan of er al dan niet een testament is en van dat feit en de eventuele notaris waar het berust een verklaring krijgen (Verklaring Centraal Testamentenregister).[2]

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken