Carbaryl

chemische verbinding

Carbaryl is de triviale naam voor 1-naftylmethylcarbamaat, een organische verbinding met als brutoformule C12H11NO2. De stof komt voor als witte kristallen, die verschillende vormen kunnen aannemen. Het wordt gebruikt in insecticiden, alhoewel de stof toxisch en mogelijk carcinogeen is.

Carbaryl
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van carbaryl
Algemeen
Molecuulformule C12H11NO2
IUPAC-naam 1-naftylmethylcarbamaat
Andere namen N-methyl-1-naftylcarbamaat
Molmassa 201,2244 g/mol
SMILES
CNC(OC2=CC=CC1=CC=CC=C12)=O
CAS-nummer 63-25-2
Beschrijving Kleurloze tot witte kristallijne stof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H332
EUH-zinnen geen
P-zinnen geen
Carcinogeen ja
Opslag Gescheiden van oxiderende stoffen, voeding en voedingsmiddelen. Goed gesloten. In een goed verluchte ruimte bewaren.
EG-Index-nummer 006-011-00-7
VN-nummer 2757
MAC-waarde 5 mg/m³
LD50 (ratten) (oraal) 250-850 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur kleurloos-wit
Dichtheid 1,2 g/cm³
Smeltpunt 142 °C
Vlampunt 193-202 °C
Slecht oplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Carbaryl sproeien op pijnbomen

Carbaryl is illegaal in een aantal landen, waaronder Groot-Brittannië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Duitsland en Angola.

Toxicologie en veiligheidBewerken

De stof ontleedt bij verhitting of bij verbranding met vorming van giftige dampen, onder andere stikstofoxiden. Carbaryl reageert hevig met sterk oxiderende stoffen, waardoor kans op brand en ontploffing ontstaat.

Externe linksBewerken