Cantorij

Een cantorij is een kerkkoor, dat geleid wordt door een cantor. Een cantorij onderscheidt zich van andere koren door zijn liturgische functie: de cantorij treedt niet op in een kerkdienst, maar neemt deel aan het geheel van de liturgie. De cantorij maakt dus deel uit van de gemeente en bestaat ook uit gemeenteleden.

Cantorij uit Freiburg