Centrum Informatie en Documentatie Israël

Nederlandse organisatie
(Doorverwezen vanaf CIDI)
Toegang tot het kantoor van het CIDI

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is een stichting die in 1974 werd opgericht. Het CIDI is een onafhankelijke Nederlandse organisatie die het doel heeft op te komen voor het recht op vrede en veiligheid van het Joodse volk, waar ook ter wereld, en zich verbonden voelt met de staat Israël in de wereldwijde beweging van het zionisme, geïnspireerd door Theodor Herzl.

DoelstellingenBewerken

De stichting heeft vier hoofddoelen:

Het CIDI werkt aan zijn doelstellingen door onderzoek, publicaties en het organiseren van bijeenkomsten.

Het CIDI brengt elk jaar een rapportage met een overzicht van meldingen van antisemitische incidenten. De gegevens komen van meldingen bij zowel het CIDI zelf, als bij andere organisaties, waaronder (maar niet alleen) het Meldpunt Discriminatie Internet en de regiopolitie Amsterdam-Amstelland.

Door de Nederlandse media wordt het CIDI, meestal in de persoon van de directeur, regelmatig gevraagd om commentaar te geven bij onderwerpen die Israël of de joodse gemeenschap betreffen.

De stichting is voorstander van een Palestijnse staat die in vrede naast Israël leeft, de zogeheten tweestatenoplossing.[2]

Jongerenorganisatie CIJOBewerken

De CIDI-jongerenorganisatie CIJO is in 2002 door Simone Kukenheim opgericht om studenten die allen vanuit verschillende affiniteiten hart hebben voor Israël en graag vrede zien in het Midden-Oosten voor te lichten over het Palestijns-Israëlische conflict. CIJO steunt de tweestatenoplossing, een Joodse staat Israël en een Palestijnse staat die naast elkaar bestaan in vrede. CIJO noemt zichzelf een "politieke organisatie, in de zin dat ze zich mengt in het politieke debat".

CIJO is vooral bekend door haar jaarlijkse 'Fact Finding Mission' naar Israël, waarbij onder haar leiding jongeren naar Israël afreizen met als doel "zich te verdiepen in verschillende aspecten van het land en het Midden-Oostenconflict." Aan deze reizen hebben onder meer de journalisten Alex Burghoorn (de Volkskrant) en Joop Meijers (voormalig correspondent van het Algemeen Dagblad) meegewerkt. Zij praten met de jongeren onder meer over de Nederlandse berichtgeving van het Israëlisch-Palestijns conflict, terrorisme en de betekenis van de Israëlische Westoeverbarrière. Andere ontmoetingen vinden plaats met politici en experts van zowel Israëlische als Palestijnse komaf.

Naast informatie-reizen organiseert CIJO maandelijkse activiteiten, zoals debatten en lezingen met vooraanstaande experts, multiculturele activiteiten om de dialoog tussen jongeren van verschillende achtergronden te versterken en geeft zij het kwartaalblad KOL CIJO uit met achtergrondinformatie over het Midden-Oosten en gerelateerde onderwerpen in Nederland.

Bestuur van het CIDIBewerken

Het bestuur van het CIDI bestaat uit vertegenwoordigers van diverse Joodse organisaties in Nederland, waaronder de drie Joodse kerkgenootschappen. Er bestaat een dagelijks bestuur, waarvan Ronnie Eisenmann voorzitter ad interim, Arik Suissa secretaris en Alon Nir penningmeester zijn. De financiële middelen van de stichting worden geheel bijeengebracht door giften en donaties van Nederlandse particulieren en instellingen en door legaten. De Stichting Centrum voor Informatie en Documentatie Israël is aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In 1992 richtte het CIDI OPTIN (Organisation for the Promotion of Trade between Israel and the Netherlands) op, die de economische samenwerking tussen Israël en Nederland wil bevorderen.

Oprichter en eerste directeur van het CIDI was Robert ("Bob") Abraham Levisson (1974-1980). Zijn opvolger was Ronny Naftaniel. Deze werd in maart 2013 opgevolgd door de adjunct-directeur van het CIDI en toenmalige hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, Esther Voet, die tot 31 mei 2015 als directeur fungeerde. Voet werd per 1 september 2015 opgevolgd door Hanna Luden (1958).

Zwartboek 1978Bewerken

Het CIDI publiceerde in 1978 een 'zwartboek' over de Arabische olieboycot en onthulde daarin dat talloze Nederlandse bedrijven die handel dreven met Arabische landen verklaringen afgaven waarin ze garandeerden dat hun personeel niet-Joods was, geen banden onderhield met Israël en geen Israëlische producten verwerkte. In sommige media werden deze 'niet-Joodverklaringen' al snel vergeleken met de ariërverklaringen uit de oorlogsjaren.

Externe linksBewerken