Bureau van het Europees Parlement

Het Bureau verzorgt het dagelijks bestuur van het Europees Parlement. Het stelt algemene regels op voor het parlement en neemt verder besluiten van financiële, organisatorische en administratieve aard die de interne organisatie van het Parlement, zijn secretariaat en zijn organen betreffen (art. 23 lid 2 Reglement), stelt het voorontwerp van de begrotingsraming op (art. 23 lid 7 Reglement) en regelt het verloop der vergaderingen (art. 23 lid 4 Reglement). Het Bureau verzorgt daarnaast technische ondersteuning en regelt de financiering van de politieke partijen die in het Europees Parlement vertegenwoordigd zijn en kan deze financiering opschorten (art. 209 Reglement).

SamenstellingBewerken

Het Bureau bestaat uit de voorzitter van het Europees Parlement en de 14 ondervoorzitters. Daarnaast zijn alle quaestoren lid van het Bureau, zij het dat zij slechts een raadgevende stem hebben. Alle functionarissen hebben op grond van artikel 17, eerste lid, van het Reglement een ambtstermijn van twee-en-een-half jaar. De samenstellingen voor het 7e en 8e Europees Parlement zijn hieronder weergegeven.

7e Europees Parlement
Naam Functie   Fractie Opmerkingen
  Martin Schulz Voorzitter   S&D Trad op 18 juni 2014 af als voorzitter.
  Gianni Pittella Vicevoorzitter   S&D Was tussen 18 juni en 1 juli 2014 waarnemend voorzitter.
  Miguel Martínez Vicevoorzitter   S&D
  Anni Podimata Vicevoorzitter   S&D
  Alejo Vidal-Quadras Vicevoorzitter   EVP
  Georgios Papastamkos Vicevoorzitter   EVP
  Roberta Angelilli Vicevoorzitter   EVP
  Othmar Karas Vicevoorzitter   EVP
  Edward McMillan-Scott Vicevoorzitter   EVP
  Isabelle Durant Vicevoorzitter   Groenen/VEA
  Alexander Alvaro Vicevoorzitter   ALDE
  Rainer Wieland Vicevoorzitter   EVP
  Oldřich Vlasak Vicevoorzitter   ECH
  Jacek Protasiewicz Vicevoorzitter   EVP
  László Surján Vicevoorzitter   EVP
  Astrid Lulling Quaestor   EVP
  Jim Higgins Quaestor   EVP
  Lidia Geringer de Oedenberg Quaestor   S&D
  Bogusław Liberadzki Quaestor   S&D
  Jiří Maštálka Quaestor   GUE/NGL
8e Europees Parlement
2014–2017[1][2]
Naam Functie   Fractie Opmerkingen
  Martin Schulz Voorzitter   S&D
  Antonio Tajani Vicevoorzitter   EVP
  Mairead McGuinness Vicevoorzitter   EVP
  Rainer Wieland Vicevoorzitter   EVP
  Ramon Luis Valcárcel Siso Vicevoorzitter   EVP
  Ildikó Pelczné Gáll Vicevoorzitter   EVP
  Adina-Ioana Vălean Vicevoorzitter   EVP
  Corina Creţu Vicevoorzitter   S&D Tot 12 november 2014
  Ioan Mircea Pașcu Vicevoorzitter   S&D Sinds 12 november 2014
  Sylvie Guillaume Vicevoorzitter   S&D
  David-Maria Sassoli Vicevoorzitter   S&D
  Olli Rehn Vicevoorzitter   ALDE Tot 26 april 2015
  Alexander Lambsdorff Vicevoorzitter   ALDE
  Ulrike Lunacek Vicevoorzitter   Groenen/VEA
  Dimitrios Papadimoulis Vicevoorzitter   GUE/NGL
  Ryszard Czarnecki Vicevoorzitter   ECH
  Élisabeth Morin-Chartier Quaestor   EVP
  Bogusław Liberadzki Quaestor   S&D
  Catherine Bearder Quaestor   ALDE
  Andrej Kovatsjev Quaestor   EVP
  Karol Karski Quaestor   ECH
2017–2019[3]
Naam Functie   Fractie Opmerkingen
  Antonio Tajani Voorzitter   EVP
  Mairead McGuinness Vicevoorzitter   EVP
  Bogusław Liberadzki Vicevoorzitter   S&D
  David-Maria Sassoli Vicevoorzitter   S&D
  Rainer Wieland Vicevoorzitter   EVP
  Sylvie Guillaume Vicevoorzitter   S&D
  Ryszard Czarnecki Vicevoorzitter   ECH
  Ramon Luis Valcárcel Siso Vicevoorzitter   EVP
  Evelyne Gebhardt Vicevoorzitter   S&D
  Pavel Telička Vicevoorzitter   ALDE
  Ildikó Pelczné Gáll Vicevoorzitter   EVP Tot 1 september 2017
  Ioan Mircea Pașcu Vicevoorzitter   S&D
  Dimitrios Papadimoulis Vicevoorzitter   GUE/NGL
  Ulrike Lunacek Vicevoorzitter   Groenen/VEA
  Alexander Lambsdorff Vicevoorzitter   ALDE
  Élisabeth Morin-Chartier Quaestor   EVP
  Andrej Kovatsjev Quaestor   EVP
  Vladimír Maňka Quaestor   S&D
  Catherine Bearder Quaestor   ALDE
  Karol Karski Quaestor   ECH