Hoofdmenu openen

Een Europese politieke partij (formeel een politieke partij op Europees niveau) is een soort van politieke partij binnen de Europese Unie die gerechtigd is financiële subsidie van de Europese Unie te ontvangen. Artikel 10 lid 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie stelt: "Europese politieke partijen zijn een belangrijke factor voor integratie binnen de Unie. Zij dragen bij tot de vorming van een Europees bewustzijn en tot de uiting van de politieke wil van de burgers van de Unie."[1]

Ditzelfde werd ook opgenomen in de (nooit aangenomen) concept-grondwet van de Europese Unie, waarin artikel 45 lid 4 luidde: "De politieke partijen op Europees niveau dragen bij tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie."[2]

Voortvloeiend uit artikel 191 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap stelde Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau regels vast aangaande Europese politieke partijen en hun subsidiëring.[3] Deze verordening is vernieuwd met Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van 22 oktober 2014.[4] Er bestaat sinds 2016 een Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (APPF). Deze publiceert de door de Autoriteit erkende Europese politieke partijen.[5]

Europese politieke partijenBewerken

SamenwerkingsverbandenBewerken