Bruto nationaal product

BNP

Het bruto nationaal product (bnp) is de totale toegevoegde waarde van alle goederen en diensten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) door een bepaald land wordt geproduceerd: het bruto binnenlands product plus de door de staatsburgers in het buitenland verdiende primaire inkomens minus de door buitenlanders in het betreffende land verdiende primaire inkomens. Samengevat betekent 'binnenlands' hier verdiend/geproduceerd binnen de landsgrenzen en 'nationaal' verdiend/geproduceerd door de staatsburgers van een land.

Bruto Nationaal Product gecorrigeerd naar koopkracht per inwoner, in euro's 2003
 Minder dan 1.000
 1.000 - 2.500
 2.500 - 5.000
 5.000 - 10.000
 10.000 of meer
 Onbekend

Het bnp per hoofd van de bevolking is een maat voor de welvaart van een land.

Met de invoering van nieuwe internationale richtlijnen is het begrip bruto nationaal product (bnp) vervangen door het bruto nationaal inkomen (bni). Deze richtlijnen betreffen het System of National Accounts 1993 (SNA 1993; UN, EU, IMF, OECD, World Bank), paragraaf 7.16 & 7.17[1] en het European System of National and Regional Accounts 1995 (ESA 1995; Eurostat), paragraaf 8,94.[2]

BBP versus BNI

bewerken
  • Het bruto binnenlands product bestaat uit alle toegevoegde waarde voortgebracht binnen de staatsgrenzen van een land.
  • Het bruto nationaal inkomen is per definitie gelijk aan het bruto nationaal product. Bij het bnp bekijken we de totale toegevoegde waarde van alle staatsburgers van een land vanuit productieperspectief en bij het bni bekijken we de totale toegevoegde waarde van alle staatsburgers van een land vanuit inkomensperspectief. Omdat de volledige toegevoegde waarde uiteindelijk als inkomen wordt uitbetaald in de vorm van loon, rente, huur/pacht of winst zijn deze twee begrippen per definitie gelijk aan elkaar.

Zie ook

bewerken