Bruto nationaal inkomen

Het bruto nationaal inkomen of bni (voorheen bruto nationaal product of bnp) is een veelgebruikte maat voor de omvang van een economie. Dit is het bruto binnenlands product plus de door de inwoners van het eigen land in het buitenland verdiende primaire inkomens minus de door buitenlanders in het betreffende land verdiende primaire inkomens. Samengevat betekent 'binnenlands' hier verdiend/geproduceerd binnen de landsgrenzen en 'nationaal' verdiend/geproduceerd door de staatsburgers van een land.

Bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking per land in Europa in 2005.

Het bni per hoofd van de bevolking is een maat voor de welvaart van een land.

BerekeningBewerken

Het bni van Nederland wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nationale rekeningen. Bij de berekening van het bni worden de volgende internationale richtlijnen gevolgd:

  • System of National Accounts 1993 (SNA 1993; UN, EU, IMF, OECD, World Bank)[1]
  • European System of National and Regional Accounts 1995 (ESA 1995; Eurostat)[2]

TriviaBewerken

De Wereldbank gebruikt de Atlasmethode om het bni van landen uit te drukken in Amerikaanse dollars teneinde de internationale vergelijkbaarheid te verbeteren.

Zie ookBewerken