Brug van Wien

De brug van Wien is een elektrische schakeling, gebaseerd op de brug van Wheatstone, voor het bepalen van de frequentie van een sinusvormige spanning door middel van een gekalibreerde weerstand en een condensator. De schakeling is genoemd naar de Duitse natuurkundige Max Wien.

WerkingBewerken

 
Brug van Wien

Zoals in nevenstaande figuur te zien is, bestaat de brug van Wien uit een tak met bovenin een weerstand   en onderin een parallelschakeling van een variabele weerstand   en een variabele condensator  . De andere tak heeft bovenin een weerstand   en onderin een serieschakeling van een weerstand   en een condensator  . De spanningsbron levert een sinusvormige spanning met hoekfrequentie  .

De individuele impedanties van de delen van de takken zijn:

 
 
 
 

Als de brug in evenwicht is, geldt:

 

Dat betekent:

 ,

of na herschikking

 

Zowel de reële als de imaginaire delen moeten aan elkaar gelijk zijn, waaruit volgt:

 

en