Brug van Schering

De brug van Schering is een schakeling, gebaseerd op de brug van Wheatstone, voor het bepalen van de capaciteit van een onbekende condensator door middel van een gekalibreerde weerstand en een condensator. De brug van Schering is een variant op de brug van De Sauty, maar biedt eveneens de mogelijkheid om de verlieshoek van een niet-ideale condensator te meten.

WerkingBewerken

 
Brug van Schering

Een condensator met onbekende capaciteit   en onbekende inwendige weerstand   is opgenomen in een tak van de schakeling volgens de brug van Schering. Het onderste deel van de tak bestaat uit een variabele weerstand  . De andere tak van de brug bevat bovenin een condensator met bekende capaciteit   en onderin een parallelschakeling van een bekende weerstand   en een variabele condensator met capaciteit  . De impedanties van de vier takken zijn:

 
 
 
 

Als de brug in evenwicht is, geldt:

 

Dat betekent:

 

of door kruislings te vermenigvuldigen

 

Zowel de reële als de imaginaire delen moeten aan elkaar gelijk zijn, waaruit volgt:

 

en

 

De onbekende capaciteit is dus:

 

met inwendige weestand