Boël (geslacht)

Belgisch adellijk geslacht

Boël is een geslacht waarvan leden sinds 1930 tot de Belgische adel behoren.

Geslachtswapen

GeschiedenisBewerken

De stamreeks gaat terug tot Gilles Boël (†1719) die in 1688 als schepen van Braffe voor het eerst wordt vermeld. De familie werd bekend door Gustave Boël (1837-1912) die in 1880 de 'Usines Gustave Boël' stichtte, als enig erfgenaam van zijn werkgever Ernest Boucquéau (1821-1880), en die daarmee aan de oorsprong lag van het familiefortuin.

Op 15 januari 1930 werd zijn zoon Pol-Clovis Boël (1868-1941) opgenomen in de erfelijke Belgische adel met de titel van baron overgaand bij eerstgeboorte. Op 13 april 1971 verkreeg motu proprio zijn zoon René baron Boël (1899-1991) de titel van graaf overgaand bij eerstgeboorte. In 1993 verkreeg een broer van de laatste, jhr. ir. Lucien Boël (1903-1999), de persoonlijke titel van baron. Leden van het geslacht trouwden met leden van andere industriële families, bijvoorbeeld zij verbonden aan Solvay.

Anno 2018 waren er nog zeven mannelijke telgen in leven, de laatste geboren in 2000.

WapenbeschrijvingenBewerken

  • 1930: Van goud, met verlichten en gekanteelden burcht van sabel, gevoegd van zilver, met het schildhoofd van lazuur beladen met drie klophamers van goud naast elkander. Het schild voor den titularis getopt met eene baronnenkroon, en gehouden door twee leeuwen van goud, genageld en getongd van keel. Het schild overtopt voor [de] andere nakomelingen met eenen helm van zilver, gekroond, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en vastgehecht van keel, met dekkleeden van goud en van sabel. Helmteeken: een klophamer van het schild, tusschen een vlucht van lazuur. Wapenspreuk: 'Honore labore amore patriae' van sabel, op een lossen band van goud.
  • 1971: In goud, een burcht gekanteeld van drie stukken van sabel, geopend en verlicht van het veld, gemetseld van zilver, en een schildhoofd van azuur, beladen met drie hellende klophamers van goud. Een helm van zilver, gekroond, getralied, gesierd en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel. Dekkleden: goud en sabel. Helmteken: een klophamer van het schild, tussen een vlucht van azuur. Wapenspreuk: 'Honore labore amore patriae' in letters van sabel, op een lint van goud. Bovendien, voor de [titularis] het schild gedekt met een gravenkroon, en gehouden door twee leeuwen van goud, geklauwd en getongd van keel.

Enkele telgenBewerken

Gustave Boël (1837-1912), stichter in 1880 van Usines Gustave Boël en senator

Adellijke alliantiesBewerken