Hoofdmenu openen
Geslachtswapen

D'Arschot Schoonhoven is een oud-adellijk geslacht waarvan leden sinds 1666 tot de oude ridderschappen behoorden, en sinds 1816 tot de moderne Belgische adel.

GeschiedenisBewerken

De bewezen stamreeks begint met ridder Jan van Aarschot gezegd van Schoonhoven die in 1226 voor het eerst wordt genoemd als getuige van een gift van de hertog van Brabant, en welk geslacht behoort tot de veertig oudste geslachten van België; de gelijknamige zoon van de stamvader wordt vermeld als heer van Schoonhoven te Aarschot. Vanaf het einde van de 17e eeuw worden ze vermeld als baronnen van Schoonhoven, vanaf het midden van de 18e eeuw als graven van Aarschot. Tussen 1666 en 1757 waren verscheidene leden lid van de Ridderschap van Luik. In 1816 werd Philippe d'Arschot Schoonhoven (1771-1846) benoemd in de Ridderschap van Limburg met de titel van graaf, overgaande op alle afstammelingen (volgens de eerste adelslijst), waardoor hij en zijn nageslacht tot de Belgische adel gingen behoren.

Anno 2017 leefden er nog zes mannelijke telgen, de laatste geboren in 2016.

Enkele telgenBewerken

Philippe graaf d'Arschot Schoonhoven (1771-1846), grootmaarschalk aan het Hof, gouverneur, senator en lid van het Nationaal Congres

 • Guillaume graaf d'Arschot Schoonhoven (1800-1876), senator
  • Anatole graaf d'Arschot Schoonhoven (1830-1879)
   • Guillaume graaf d'Arschot Schoonhoven (1867-1935), ambassadeur, kabinetschef van koning Albert I, schrijver en bibliofiel; trouwde in 1907 met Eva Nubar (1883-1973), dochter van Boghos Nubar Pasha, stichter van Heliopolis (stadswijk), en Marie Dadiani
    • Philippe graaf d'Arschot Schoonhoven (1908-1986), kunsthistoricus en -criticus
     • Arnoul graaf d'Arschot Schoonhoven (1936), chef de famille
      • Philippe graaf d'Arschot Schoonhoven (1964), antiquair en vermoedelijke opvolger als chef de famille
    • Marguerite gravin d'Arschot Schoonhoven (1916-1942); trouwde in 1937 met Didier graaf d'Aspremont Lynden de Maillen (1910-1978), burgemeester van Mohiville
    • Jean graaf d'Arschot Schoonhoven (1924-1986), laatste burgemeester van Waanrode en gemeenteraadslid van Kortenaken
  • Gaston graaf d'Arschot Schoonhoven (1837-193), diplomaat en pauselijk zoeaaf
  • Mathilde gravin d'Arschot Schoonhoven (1841-1874); trouwde in 1871 met Edmond baron de Pitteurs Hiegaerts (1831-1896), ambassadeur
  • Marie gravin d'Arschot Schoonhoven (1848-1935); trouwde in 1872 met Arthur graaf van der Burch (1832-1900), generaal-majoor

Adellijke alliantiesBewerken

BezittingenBewerken