Blanke suprematie

Blanke suprematie (ook wel witte suprematie, een leenvertaling van het Engelse white supremacy, of blanke overheersing genoemd) is een racistische ideologie die gebaseerd is op de veronderstelling dat blanken (ook wel: 'witten' of 'witte mensen'; Engels: white people) superieur zijn aan mensen van andere etnische groepen en hen daarom zouden moeten overheersen.[1]

Terugkerende thema's zijn verschillen tussen etniciteiten of rassen in relatie tot de veronderstelde eigen identiteit, xenofobie, nostalgie naar een geïdealiseerd verleden waarin de blanke cultuur nog goeddeels vrij was van vreemde invloeden en verheerlijking van mythische beschavingen.

Gebruik van de termBewerken

De term wordt gebruikt om een politieke ideologie te beschrijven die maatschappelijke, politieke, historische of institutionele overheersing door blanken bestendigt (door historische en hedendaagse sociaal-politieke structuren zoals de Trans-Atlantische slavenhandel, de Jim Crow-wetten in de Verenigde Staten en de apartheid in Zuid-Afrika).[2] Begin 20ste eeuw ontwikkelde zich in Europa een op pseudowetenschap gebaseerde rassenleer die uitging van de superioriteit van het blanke ras en in Duitsland ontaardde in het nazisme.

Er zijn verschillende groepen witte suprematisten, die elk vaak weer andere opvattingen hebben over wie als blank kan worden beschouwd en niet altijd dezelfde raciale en culturele groepen als hun voornaamste vijand zien.[3]

In academisch gebruik, met name bij gebruik dat uitgaat van kritische rassentheorie of intersectionaliteit, kan de term "witte suprematie" ook verwijzen naar een sociaal-economisch of politiek systeem waarin blanken een structureel voordeel (privilege) genieten ten opzichte van andere etnische groepen, zowel op collectief als individueel niveau.[4]

BewegingenBewerken

EuropaBewerken

Verenigde StatenBewerken

Zie ookBewerken

WeblinksBewerken