Bioallethrine

Bioallethrine is een organische verbinding met als brutoformule C19H26O3. Het is een gele stroperige vloeistof, die onoplosbaar is in water. Bioallethrine heeft een aantal structuur- en stereo-isomeren, waaronder het trans-isomeer s-bioallethrine.

Bioallethrine
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van bioallethrine
Algemeen
Molecuulformule C19H26O3
IUPAC-naam (1R-(1α(S*),3β))-(2-methyl-4-oxo-3-prop-2-enylcyclopent-2-en-1-yl)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaan-1-carboxylaat
Andere namen (RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1RS,3RS;1RS,3SR)2,2 dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaat
Molmassa 302,40794 g/mol
SMILES
CC1=C(C(=O)CC1OC(=O)C2C(C2(C)C)C=C(C)C)CC=C
CAS-nummer 28434-00-6
Beschrijving Gele, stroperige vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
SchadelijkMilieugevaarlijk
Waarschuwing
H-zinnen H302 - H332 - H410
EUH-zinnen geen
P-zinnen P273 - P501
Opslag Gescheiden van voeding en voedingsmiddelen. In een goed verluchte ruimte bewaren.
EG-Index-nummer 006-025-00-3
VN-nummer 3352
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur geel
Dichtheid 1,00 g/cm³
Kookpunt 153 °C
Vlampunt (open vat) 66 °C
Dampdruk < 10 Pa
Onoplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

De stof wordt gebruikt als antiparasitair middel. De handelsnaam van het product is Depallethrin.

Toxicologie en veiligheidBewerken

De stof ontleedt bij verhitting boven 400°C met vorming van irriterende dampen. Ze is tevens zeer schadelijk voor waterorganismen. Boven 65,6°C kunnen ontplofbare damp of mengsels worden gevormd, zodat brand kan ontstaan.

De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen.

Externe linksBewerken