Bestuurlijke indeling van Man

De bestuurlijke indeling van Man bestaat naast de centrale overheid uit districten, welke kunnen worden aangeduid als de 4 Stadsdistricten (Town District), 5 Dorpsdistricten (Village District) en 15 Parochiedistricten (Parish District).

Districten van Man

Ieder district wordt bestuurd door een voor vier jaar gekozen Lokaal Bestuur (Local Authority).[1] Het Lokaal Bestuur bestaat uit Commissioners met een voorzitter, behalve in de hoofdstad Douglas. De hoofdstad kent een raad (Council) en een door de Council gekozen burgemeester.[2]