Ben Komproe

Nederlands politicus (1942-2004)

Benard Komproe (Willemstad, 22 oktober 1942 – aldaar, 11 oktober 2004) was minister van Justitie op de Nederlandse Antillen. In 2003 speelde hij een sleutelrol bij de formatie van het kabinet-Godett.

Komproe was lid van de Antilliaanse partij Frente Obrero Liberashon (FOL) en stond bij de verkiezingen van 5 mei 2003 op nummer vijf van de lijst. Toen de leider van de partij, Anthony Godett, wegens een gerechtelijk onderzoek niet tot formateur kon worden benoemd, belastte gouverneur Goedgedrag Komproe met de formatie. Van 22 juli tot 11 augustus 2003 leidde hij zelf het kabinet. Daarna werd de post van premier ingenomen door Mirna Godett. Zelf had Komproe het ministerschap van Justitie op zich genomen.

Als minister van Justitie droeg hij het Recherchesamenwerkingsteam (RST) op een onderzoek naar zijn broer Hedwig Komproe te staken. Daarnaast probeerde hij procureur-generaal Dick Piar te laten ontslaan. Toen bovendien bekend werd dat Komproe zijn positie had misbruikt om partijlid Nelson Monte uit de gevangenis te houden, werd hij door het Antilliaanse parlement afgezet. Dit leidde op 5 april 2004 tot de val van het kabinet-Godett.

Na zijn aftreden werd een gerechtelijk onderzoek ingesteld naar het optreden van Komproe als minister. Onder meer werd de gang van zaken op het openluchtbordeel Campo Alegre onderzocht. Komproe zou tientallen prostituees uit Colombia en de Dominicaanse Republiek een vrijbrief hebben verstrekt, op basis waarvan zij op Curaçao zouden mogen verblijven. Ook verleende hij gunsten aan Giovanni van Ierland, de gedetineerde eigenaar van het bordeel. Hij zou voorts van plan zijn geweest de aanvragen voor verblijfsvergunningen van de prostituees persoonlijk af te handelen, en zou daartoe een stempel hebben besteld. In juli 2004 oordeelde de rechter dat Komproe niet bevoegd was tot het verstrekken van een vrijbrief.

In september 2004 zou Komproe voor de FOL zitting nemen in de Eilandsraad van Curaçao. Hij werd echter op 6 september gearresteerd, op verdenking van corruptie, valsheid in geschrifte, en lidmaatschap van een criminele organisatie. Op 24 september werd de gevangenhouding van Komproe opgeschort, nadat hij enkele dagen eerder een zware maagoperatie had ondergaan. Na de operatie is Komproe niet meer bij kennis geweest. Hij overleed op 61-jarige leeftijd.

Voorganger:
Etienne Ys
Minister-president van de Nederlandse Antillen
2003
Opvolger:
Mirna Louisa-Godett