Barak (gebouw)

gebouw

Een barak is een gebouw dat meestal gemaakt is van hout en geen verdiepingen of kelder heeft. Soms krijgt een barak wel een stenen fundament, een geheel stenen barak is een uitzondering.

Woonbarak arbeiders, Zuiderzeewerken, gemaal Wortman bij Lelystad

Over het algemeen zijn barakken bedoeld voor tijdelijke huisvesting, maar de bouwvorm wordt ook wel toegepast voor meer permanent gebruik en voor opslag van goederen.

Het woord barak is afgeleid van het Spaanse baracca dat lemen hut betekent. In de 17e en 18e eeuw werd het woord 'barack' in het Nederlands nog wel eens gebruikt voor soldatenverblijf, maar daarna werd het verdrongen door het uit het Frans afkomstige kazerne. De Engelse taal spreekt nog steeds van 'barracks' om huisvesting voor militairen aan te geven.

Voorbeelden van tijdelijk gebruik.

Voorbeelden van permanent gebruik

  • Goederenopslag
  • Gebouwen voor gesubsidieerde activiteiten als buurthuis en jeugdhonk
  • Barakken die worden geconserveerd voor openluchtmusea
  • Woningen of kantoren met het uiterlijk van een barak

Zie ookBewerken