Arthur De Schrevel

historicus uit België (1850-1934)

Arthur De Schrevel (Wervik, 5 januari 1850 — Brugge, 18 april 1934) was een rooms-katholiek priester en historicus.

LevensloopBewerken

Arthur Edmond Charles De Schrevel volbracht zijn middelbare studies in het bisschoppelijk college van Ieper. Na de seminariejaren werd hij tot priester gewijd in 1873. In 1876 behaalde hij het licentiaat in de theologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werd leraar (1877) en directeur (1880) van het Groot Seminarie. In 1894 werd kanunnik De Schrevel secretaris van het bisdom, in 1905 aartspriester en in 1911 vicaris-generaal.

De Schrevel werd lid en bestuurslid van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge in 1882 en voorzitter in 1919. Als historicus bestudeerde De Schrevel vooral de woelige zestiende eeuw met zijn godsdienstoorlogen in onze gewesten en met zijn grondige studies verwezenlijkte hij pionierswerk.

PublicatiesBewerken

 • Histoire du Séminaire de Bruges (1887)
 • Documents pour servir à l'histoire de François Lucas (1889)
 • Troubles religieux du 16me siècle au quartier de Bruges, 1566-1568 (1894)
 • Remi Drieux, évêque de Bruges (1901-1903)
 • Les gloires de la Flandre Maritime et de la Flandre gallicante au 16e siècle (Rijsel, 1904)
 • Histoire du Petit Séminaire de Roulers (1906)
 • Établissement et débuts des Carmes déchaussés à Bruges (1910)
 • Le protestantisme à Ypres et dans les environs de 1578 à 1584, (Leuven, 1913)
 • Broeder Cornelis Adriaansz. van Dordrecht. Zijn leven, zijn preeken, 1521-1581 (1925)
 • Recueil de documents relatifs aux troubles religieux en Flandre, 1577-1584 (1921-1928)
 • Notes et documents pour servir à la biographie de Remi Drieux, 2e évêque de Bruges, (1931)

LiteratuurBewerken

 • Antoon VIAENE, In Memoriam A. C. De Schrevel, in: Handelingen van het genootschap voor geschiedenis te Brugge, 1936, blz. 138-143.
 • Lexicon van Westvlaamse schrijvers, Deel 2, Torhout, 1985.
Voorganger:
Henri Rommel
Voorzitter van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge
1919-1934
Opvolger:
Kamiel Callewaert