Arsenious el Baramousy

Nederlands monnik

Arsenious el Baramousy (Suez, 10 oktober 1951) is een Egyptisch geestelijke en een bisschop van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, werkzaam in Nederland.

Na het voltooien van zijn studie geneeskunde besloot Arsenious el Baramousy in 1975 monnik te worden. In 1978 trad hij in bij het Paromeosklooster (Wadi Natroun), waar hij in 1979 tot priester werd gewijd. In 1981 volgde zijn benoeming tot hegoumen van het klooster.

In 1985 ging Arsenious el Baramousy naar Nederland, waar hij de koptische geloofsgemeenschap ging bedienen. Onder zijn leiding breidde deze gemeenschap zich uit. Toen in 2013 het bisdom Nederland van de Koptisch-Orthodoxe Kerk werd opgericht, werd hij tot eerste bisschop benoemd.[1] Zijn bisschopswijding vond plaats op 16 juni 2013 in Caïro; zijn aanspreektitel luidt sindsdien Anba Arseny. Zijn intronisatie vond plaats op 27 juni 2013 in Amsterdam.