Bisdom Nederland (koptisch-orthodox)

Bisdom Nederland is een Nederlands bisdom van de Koptisch-orthodoxe Kerk.

De Koptische gemeenschap in Nederland bestond in 2010 uit ongeveer 6000 leden. De meesten zijn afkomstig uit Egypte, Eritrea, Ethiopië en Soedan.

Er zijn negen koptische parochies in Nederland. Sinds eind jaren 90 werken deze parochies samen met andere christelijke gemeenschappen. In 2005 traden ze toe tot de Raad van Kerken in Nederland.[1]

Het bisdom werd ingesteld in 2013. Het bestaat uit de volgende parochies:

Koptische Kerk Utrecht.jpg
  • Heilige Maagd Maria (Amsterdam)
  • Sint Athanasius de Apostolische (Assen)
  • Sint Markus (Den Haag)
  • Aartsengel Michael & Sint Antonius (Eindhoven)
  • Heilige Maagd Maria en Paus Kyrillos VI (Enschede)
  • Heilige Paulus van Thebe (Leeuwarden)
  • Heilige Maagd Maria en St. Tawadros de Levant (Nijmegen)
  • Mari Guirguis & Sint Demiana (Utrecht)
  • Heilige Maria St. Arsenicus (Kapelle) (Zuid-west Nederland)

Sinds 2015 is er in Nederland een Koptisch-orthodox klooster in Lievelde

Anba Arseny is sinds 16 juni 2013 bisschop van het bisdom.