Geodeet (landmeetkunde)

(Doorverwezen vanaf Landmeter)
De term 'landmeter' verwijst niet alleen naar geodeten, maar ook naar bepaalde rupsen; zie Spanners.

Een geodeet of landmeter is een landmeetkundige, een beoefenaar van de geodesie. De persoon meet hoeken, afstanden en hoogteverschillen, berekent oppervlakten, voert waterpassingen uit en levert de basis voor landkaarten.

Landmeter aan het werk, 2008
Een geodeet aan het werk, 1952, Leipzig

Een geodeet is vaak in dienst van een overheidsinstelling zoals het kadaster of bij een ingenieursbureau. Zijn expertise wordt gebruikt bij de aanleg van verbindingen, zoals kabels, wegen en spoorlijnen. Hij moet rekening houden met technische mogelijkheden, milieuwetgeving en kosten.

Officiële definitie

bewerken

De landmeter is de vakspecialist die het openbare of private onroerend eigendom, gebouwd of niet, zowel boven- als ondergronds, identificeert, afpaalt, opmeet, schat, met inbegrip van de werken die er worden uitgevoerd en die de registratie ervan regelt, alsook die van de eraan verbonden zakelijke rechten. Bij uitbreiding bestudeert, ontwerpt en stuurt hij de ruimtelijke ordening en planning, zowel landelijk als stedelijk. Hij getuigt van technische, juridische, economische, landbouwkundige en sociale kennis, die met de hierboven aangehaalde onderwerpen in verband staat.[1]

Geschiedenis

bewerken

In Nederland speelde de landmeter een belangrijke rol in de middeleeuwen en later bij het vastleggen van eigendom en de uitvoering van civieltechnische werken. Vaak werd het beroep gecombineerd met andere ingenieursfunctie, bijvoorbeeld die van wijnroeier of vestingbouwer.[2]

Bekende landmeters

bewerken

Enkele bekende landmeters zijn:

Zie ook

bewerken