Anoxygene fotosynthese

Anoxygene fotosynthese is een vorm van fotosynthese waarbij er geen vrij zuurstof geproduceerd wordt. Dit proces wordt gedaan door primaire producenten zoals fotoautotrofen en chemoautotrofen op de bodem van oceanen of in sedimenten.

De energie die gebruikt wordt voor het maken van organische moleculen komt respectievelijk uit straling (fotonen of ioniserende straling) en chemische verbindingen.

De redoxreactie die plaatsvindt is (evt. een variant van):

Er wordt veel onderzoek gedaan naar deze vorm van leven in oceanen zoals onder meer nabij vulkanische schoorstenen (beter bekend als black smokers). Dit zijn ecosystemen op de bodem van oceanen waar veel geologische warmte en radioactiviteit voorkomt die in veel gevallen gebruikt wordt door (wormvormige) organismen, meestal bacteriën, die eromheen leven. Als bacteriën deze straling gebruiken als energiebron is er vaak sprake van anoxygene fotosynthese. Een dergelijke reactie valt onder de chemosynthetische reacties waarbij deze tak hiervan louter wordt gedreven door stralingsenergie en niet door thermo-energie.

Zie ookBewerken