André Troost

Nederlands theoloog

Dr. Andries Floris (André) Troost (Den Haag, 20 oktober 1948) is een Nederlandse theoloog, dichter, publicist en predikant van de Protestantse Kerk in Nederland.

André Troost
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Geboortedatum 20 oktober 1948
Geboorteplaats Den Haag
Nationaliteit Vlag van Nederland Nederland
Kerkelijke functie
Kerkgenootschap Protestantse Kerk in Nederland
Ambt Predikant
Overig
Publicaties zie bibliografie
Website
Portaal  Portaalicoon   Christendom

BiografieBewerken

OpleidingBewerken

André F. Troost studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij in het kader van zijn doctoraal examen behalve de Pedagogisch Didactische Leergang ook de Pastoraal Psychologische Leergang volgde. Hij promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in 1998 op een dissertatie over Willem Barnard (Guillaume van der Graft), Dichter bij het geheim. Leven en werk van Willem Barnard/Guillaume van der Graft.

PastoraatBewerken

André Troost (gehuwd, later vader en grootvader) was vanaf september 1971 als jeugdwerkleider in het Land van Heusden en Altena en de Langstraat werkzaam vanuit het jeugdcentrum van de Hervormd-Gereformeerd Jeugdbonden 'De Crocus' te Doeveren bij Heusden aan de Maas, later als jeugdwerkpredikant verbonden aan de Classis Heusden, na zijn bevestiging en intrede in de Grote of Catharijnekerk te Heusden op 14 april 1972. Tevens verleende hij bijstand in het pastoraat aan de Hervormde gemeente te Doeveren. Vanaf 30 juni 1974 was hij predikant van de Hervormde gemeente te Asperen. Op 24 juni 1979 werd hij verbonden aan de Hervormde gemeente te Ermelo, waar hij de eerste predikant werd in wijk West. Op 14 september 1990 leidde hij de dienst ter gelegenheid van de ingebruikname van de gebouwde Westerkerk te Ermelo.

Op 2 oktober 1994 deed hij 's morgens intrede als predikant van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk te Zunderdorp (in deeltijd) en 's avonds in de Westerkerk te Amsterdam als predikant (in deeltijd) van de Stichting Diensten met Belangstellenden te Amsterdam. In die hoedanigheid leidde hij gedurende zeven jaren op zondagavond de 'Diensten met Belangstellenden' in de Engelse Kerk aan het Begijnhof. In die periode leidde hij tevens de kerstavonddiensten in het Concertgebouw te Amsterdam. In 2001 ging hij terug naar Brabant en werd hij op 19 augustus predikant van de Hervormde gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland in de vestingstad Heusden aan de Maas. Medio 2012 ging hij, na veertig dienstjaren, met emeritaat en verhuisde hij terug naar Ermelo.

Hij was enige tijd lid van de Raad voor de Eredienst in de Nederlandse Hervormde Kerk, lid van de zendingscommissie van de Classis Harderwijk en lid van het Breed Moderamen van de Classis Heusden. Daarnaast stond hij diverse vacante gemeenten terzijde als consulent.

AuteurBewerken

André Troost schreef in de loop der jaren tientallen boeken, voornamelijk gepubliceerd door Uitgeverij Boekencentrum, voorheen te 's-Gravenhage, later te Zoetermeer. Van hem verschenen onder andere diverse Bijbelse dagboeken, zoals Gaandeweg Hem tegemoet, Aan stille wateren en Alleen bij U (een dagboek bij de Psalmen). Verder meditatieve lectuur: het boek Morgen zal het Pasen zijn (over de vraag naar het 'waarom' van het lijden) en de vertelling De hovenier. Bovendien twee verzamelbundels met respectievelijk 322 en 126 liedteksten: Zingende gezegend en Voorzichtig licht. Er zijn drie cd's met zijn liederen verschenen, getiteld De vreugde vrolijk tegemoet, Lof zij het licht en Voorzichtig licht. Over het Bijbelboek Prediker schreef hij Praten met Prediker, in 2006 genomineerd voor de 'Publieksprijs christelijk boek'.

Uitgesproken theologisch van karakter zijn de boeken Dat koninkrijk van U;Hoe kan Jezus de Messias zijn? en Engel naast God: hoe goddelijk is Jezus? Ook voor kinderen schreef hij, zoals de door Willeke Brouwer geïllustreerde kinderbijbel Alle mensen (met 124 verhalen over personen in de Bijbel, van Adam tot Paulus). Gedurende tientallen jaren schreef hij bijdragen voor het evangelisatieblad Elisabethbode en Kontekstueel; tijdschrift voor gereformeerd belijden nú. Liederen van zijn hand verschenen in 2013 in Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk. Zijn meest recente boek, Als God een vraag is: Mijmeringen in Mokum, kwam in 2019 uit.

BibliografieBewerken

 • Vragenderwijs. Bijbel Kiosk Vereniging, Driebergen 1978
 • Bedelen om licht. Liedteksten. Boekencentrum, 's-Gravenhage 1981, ISBN 9023915704
 • Gaandeweg Hem tegemoet, bijbels dagboek. Boekencentrum, 's-Gravenhage 1983. ISBN 9023915747 (paperback)
 • Gaandeweg Hem tegemoet, bijbels dagboek. Boekencentrum, 's-Gravenhage 1983. ISBN 9023915828 (gebonden)
 • Dromen als een kind. Liedteksten. Boekencentrum, 's-Gravenhage 1983. ISBN 9023915720
 • De wind van voren. Boekencentrum 's-Gravenhage 1984. ISBN 9023915755
 • Zingen in de zon. Elisabethbode, Lochem 1985. ISBN 9071156095
 • Als ik omhoog kijk. Boekencentrum, 's-Gravenhage 1985. ISBN 9023915771
 • Stil is mijn hart. Boekencentrum, 's-Gravenhage 1986. ISBN 9023915801
 • Blaas de bazuin, nieuwe kerstliederen voor jong en oud. Boekencentrum, 's-Gravenhage 1986. ISBN 9023915836
 • Hier is mijn hand, dagboek bij het kerkelijk jaar. Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1987. ISBN 9023915690
 • In liefde geloven, meditatieve notities bij 1 Johannes. Boekencentrum, 's-Gravenhage 1987. ISBN 9023915844
 • De wereld wordt een wonder. Elisabethbode, Lochem 1988. ISBN 9071156133
 • Als ik op zondag wakker word. Boekencentrum, 's-Gravenhage 1989. ISBN 9789023915874
 • Uw lente is ontloken. Liedteksten. Boekencentrum, 's-Gravenhage 1989. ISBN 9789023915867
 • Wie in de liefde blijft. Boekencentrum, 's-Gravenhage 1990. ISBN 9789023915881
 • Dichterbij de overzij. Elisabethbode, Ruurlo 1992. ISBN 9789071156175
 • Ongehoord geheim. Gedichten. Boekencentrum, Zoetermeer 1992. ISBN 9789023915904
 • Nu wordt het licht. Gedachten, gedichten, gebeden. Boekencentrum. Zoetermeer, 1992, ISBN 9789023915898
 • Aan stille wateren, bijbels dagboek. Boekencentrum, Zoetermeer 1993. ISBN 9789023915652 (gebonden)
 • Aan stille wateren, bijbels dagboek. Boekencentrum, Zoetermeer 1993. ISBN 9789023915638 (paperback)
 • Morgen zal het Pasen zijn, een rondgang om het waarom van het lijden. Boekencentrum, Zoetermeer 1993. ISBN 9789023915676
 • Blij te allen tijde. Boekencentrum, Zoetermeer 1993. ISBN 9789023915683
 • Als zonlicht om de bloemen. Ark Boeken, Amsterdam 1993. ISBN 9789033812392
 • Zingende gezegend, 322 liederen. Boekencentrum, Zoetermeer 1995. ISBN 9789023915966
 • De zon in een dauwdruppel. Elisabethbode, Ruurlo s.d. (1995). ISBN 9789071156236
 • De hof van vrede. Ark Boeken, Amsterdam 1996. ISBN 9789033812828 / 2004. ISBN 9789033814228, NUR 713. Luisterboek ISBN 9789033814549 . NUR 077
 • Een venster in de hemel. Elisabethbode, Ruurlo 1996. ISBN 9789071156274
 • Vanwaar de zon opgaat. Ark Boeken, Amsterdam 1997. ISBN 9789033812958
 • Dichter bij het Geheim, leven en werk van Willem Barnard/Guillaume van der Graft. Dissertatie. Boekencentrum, Zoetermeer 1998. ISBN 9789023915973
 • Laat uw lampen branden, mediteren met de evangeliën. Ark Boeken, Amsterdam 1998. ISBN 9789033813184
 • Gezonden om te zegenen, over de twaalf apostelen en de navolging van Christus. Boekencentrum, Zoetermeer 1998. ISBN 9789023915980; NUGI 635
 • Aan stille wateren, bijbels dagboek – grootletter-uitgave. Boekencentrum, Zoetermeer 1999. ISBN 9789023916123; NUGI 635
 • Getroost door tederheid. EB Media, Ruurlo 1999. ISBN 9789071156519; NUGI 635
 • Vogel van vreugde, gebeden. Boekencentrum, Zoetermeer 1999. ISBN 90 239 1610 7; NUGI 634
 • Dromen in het donker – overdenkingen, gedichten en verhalen voor advent en kerst, EB Media en Boekencentrum, Ruurlo/Zoetermeer 1999. ISBN 90 239 1611 5; NUGI 634
 • Adem van boven, vijftig nieuwe liederen, Boekencentrum, Zoetermeer 2000. ISBN 90 239 0684 5; NUGI 634
 • De hovenier – een vertelling. Boekencentrum, Zoetermeer 2000. ISBN 90 239 9028 5; NUGI 380, 636
 • De woestijn wordt paradijs – mediteren met profeten en apostelen, Ark Boeken, Amsterdam 2000. ISBN 90338 13505
 • De hemel zoekt een woning – over wat je in de kerk kunt zien, leren en beleven. Boekencentrum, Zoetermeer 2001. ISBN 90 239 0739 6; NUGI 632
 • Verder als herder - pastor zijn en pastor blijven. Boekencentrum, Zoetermeer 2001. ISBN 90 239 1147 4; NUGI 636
 • Levenswijs, wijsheden voor elke dag. Boekencentrum, Zoetermeer 2001. ISBN 90 239 0970 4; NUGI 351
 • Al ga ik door het donker – woorden over ziekte en pijn. Boekencentrum, Zoetermeer 2003. ISBN 90-239-9081-1
 • Geboren voor geluk – woorden bij geboorte en nieuw leven. Boekencentrum, Zoetermeer 2003. ISBN 90-239-9080-3
 • Handen vol zegen – woorden over liefde en geluk. Boekencentrum, Zoetermeer 2003. ISBN 90-239-9083-8
 • Ik laat je niet alleen – woorden over afscheid en rouw. Boekencentrum, Zoetermeer 2003. ISBN 90-239-9078-1
 • Ik, Tertius – Brieven uit Rome. Boekencentrum, Zoetermeer 2003. ISBN 90-239-1379-5
 • Praten met Prediker – Over lucht, leegte en leven onder de zon. Ark Boeken, Amsterdam 2005. ISBN 90338 18248; NUR 707
 • Dat geloof ik. De mooiste verzen om te zeggen en te zingen. Boekencentrum, Zoetermeer 2005. ISBN 90 239 1870 3; NUR 709
 • Genoeg te genieten. Ark Boeken, Amsterdam 2005. ISBN 90338 14277; NUR 713
 • De weg die leven heet. Met illustraties van Lika Tov. Jongbloed, Heerenveen 2005. ISBN [10] 90 6126 888 5 / [13] 978 90 6126 888 8
 • Prijs je gelukkig. Hoe geluk zich vinden laat. Boekencentrum, Zoetermeer 2005. ISBN 90-239-1911-4; NUR 713, 740
 • Dat koninkrijk van U. Hoe kan Jezus de Messias zijn? Boekencentrum, Zoetermeer 2006. ISBN 9789023919902; NUR 703
 • Met vallen en opstaan. 101 verhalen die verder helpen. Boekencentrum, Zoetermeer 2006. ISBN 9789023921370; NUR: 711
 • Van harte beterschap. Ark Boeken, Amsterdam 2007. ISBN 978 90 33814 59 4; NUR 713
 • Van harte geluk. Ark Boeken, Amsterdam 2007. ISBN 9789033812637; NUR 713
 • Als de jaren gaan tellen. Verhalen over ouder worden. Boekencentrum, Zoetermeer 2007. ISBN 978 90 239 2194 3; NUR 711
 • Kind in het licht. Verhalen over opvoeding. Boekencentrum, Zoetermeer 2007. ISBN 978 90 239 2199 8; NUR 711
 • Sta even stil. Verhalen om te onthaasten. Boekencentrum, Zoetermeer 2007. ISBN 978 90 239 2198 1; NUR 711
 • Sterk in tegenwind. Verhalen in tijden van ziekte. Boekencentrum, Zoetermeer 2007. ISBN 978 90 239 2193 6; NUR 711
 • Tot tien tellen. De Tien Geboden toen en nu. Boekencentrum Zoetermeer 2007. ISBN 9789023922285; NUR 700
 • Alleen bij U. Dagboek bij de psalmen. Boekencentrum Zoetermeer 2008. ISBN 978-90-239-2276-6; NUR 707
 • Voorzichtig licht. Liederen. Boekencentrum, Zoetermeer 2008. ISBN 97890239 67163; NUR 709
 • Zo vrolijk als een vlinder. Geloven: blijmoedig en bescheiden. Ark Media, Amsterdam 2009. ISBN 978 90 33818 91 2; NUR 700
 • Tweemaal Troost. Een evangelisch-protestantse correspondentie. Troost Producties, Arnhem 2010. ISBN 978-908151381-4
 • Goede aarde. Geschenkboekje. Ark Media, Amsterdam 2010. ISBN 978-9033815-56-0; NUR 713
 • Hemelse hoop. Geschenkboekje. Ark Media, Amsterdam 2010. ISBN 978-9033815-55-3; NUR 713
 • Levend water. Geschenkboekje. Ark Media, Amsterdam 2010. ISBN 978-9033815-54-6; NUR 713
 • Louterend licht. Geschenkboekje. Ark Media, Amsterdam 2010. ISBN 978-9033815-53-9; NUR 713
 • Engel naast God. Hoe goddelijk is Jezus? Boekencentrum, Zoetermeer 2010. ISBN 978-90-239-2475-3; NUR 703.
 • Hij is opgestaan. Pasen! Elf verhalen voor kinderen. Boekencentrum, Zoetermeer 2011. ISBN 978-90-239-2588-0. NUR 224
 • Lachen in de regen. 88 verhalen. Boekencentrum, Zoetermeer 2011. ISBN 978-90-239-2625-2; NUR 711
 • Alle mensen, Bijbelverhalen van Adam tot Paulus. Kinderbijbel. Boekencentrum, Zoetermeer 2011. ISBN 978-90-239-2211-7; NUR 224
 • De zomer in zicht. Mijmeringen voor thuis en onderweg. Luisterboek. ISBN 978-90-239-2026-7 NUR 713. Zoetermeer 2011
 • Licht van hongerhand. Gedachten, gedichten, gebeden. Zoetermeer 2013. ISBN 978 90 23 92714 3. NUR 707
 • Laat uw morgen dagen. Advents- en kerstkalender 2013. ISBN 9789023927297, Zoetermeer 2013
 • Kom tot rust. Het bijbelboek Hebreeën: medicijn tegen keuzestress. ISBN 9789023927402, Zoetermeer 2013
 • Uw Koning tegemoet. Advents- en kerstkalender. ISBN 9789023928256, Zoetermeer 2014
 • Overnodig. Nieuwe en hertaalde liederen. Zoetermeer 2016. ISBN 978 90 239 6861 0. NUR 709
 • In goede handen. Medicijn voor eeuwig leven. Zoetermeer 2016. ISBN 978 90 239 7059 0. NUR 713
 • Wijn bij het water. Medicijn voor een vrolijk hart. Zoetermeer 2016. ISBN 978 90 239 7058 3. NUR 713
 • Morgen komt de Messias. Gedichten en verhalen voor advent en kerst. Amsterdam 2016. ISBN 978 90 33884 22 1. NUR 707
 • Gericht op het licht. Geloven in de levensavond. Amsterdam 2016. ISBN 9 789033 8 19889. NUR 707
 • Het kruislabyrint. Een zoektocht naar God. Utrecht 2017. ISBN 978 90 239 2889 8 NUR 700
 • Als een ster is Hij verschenen. Proza en poëzie voor advent en kerst. Utrecht 2018. ISBN 978 90 239 5564 1 NUR 713
 • Als God een vraag is. Mijmeringen in Mokum. Utrecht 2019. ISBN 9789023958949 NUR 700

DiscografieBewerken

Cd's met liederenBewerken

 • De vreugde vrolijk tegemoet. 19 liedteksten van André F. Troost. Verkrijgbaar bij Boekencentrum, Zoetermeer,
 • Lof zij het licht, 19 liedteksten van André F. Troost . Met medewerking van diverse koren onder leiding van Martin Zonnenberg.
 • Voorzichtig licht. 15 liederen van André F. Troost, gezongen door diverse koren. Bovendien: vier orgelimprovisaties door Gerben Mourik. ISBN 97890239 67170; verkrijgbaar bij Boekencentrum, Zoetermeer

Luisterboeken, elk met twee cd'sBewerken

 • Om stil te worden. Mijmeringen voor thuis en onderweg. Stem: André F. Troost . Met muzikale intermezzo's door Jaco van de Werken. Boekencentrum, Zoetermeer 2007. ISBN 978-90-239-2197-4; NUR 711
 • De zomer in zicht. Mijmeringen voor thuis en onderweg. Stem: André F. Troost. Met muzikale intermezzo's door Jaco van de Werken. Boekencentrum, Zoetermeer 2011. ISBN 9789023920267; NUR 713

Opname in andere liedbundelsBewerken

Van André Troost werden liedteksten opgenomen in de volgende liedbundels:

De gezangen 287, 310, 342, 358, 370, 482, 505, 506, 507, 635, 636, 637, 648, 700, 781, 793, 794, 894, 957; de melodie van gezang 781 en de gebedtekst op pagina 569.

Externe linkBewerken