Hoofdmenu openen

Allied Joint Force Command Brunssum

Sectoren van de NAVO-legerkorpsen in West-Europa in de jaren 1980

Allied Joint Force Command Headquarters Brunssum is het militaire NAVO-commando gevestigd in Brunssum in Nederland. Het is een van de twee Operationele Commando's samen met JFC Headquarters Naples, Italy, in NAVO's Allied Command Operations (ACO). JFC HQ Brunssum is ondergeschikt aan het Allied Command Operations in Mons of Casteau, België. JFC HQ Brunssum's belangrijkste operatie is het ondersteunen van de ISAF met het hoofdkwartier in Kabul, Afghanistan en zorgt ervoor dat ISAF haar missie ononderbroken kan uitvoeren. Het hoofdkwartier kijkt en plant daarom meerdere jaren vooruit. Het hoofdkwartier speelt een belangrijke rol in het transitieproces in Afghanistan binnen het door de VN gegeven mandaat. De internationale staf monitort en coördineert bovendien de noodzakelijke activiteiten, de operationele ondersteuning en management van de ISAF operatie en de bemensing en training van personeel, die aan ISAF staven zijn toegewezen, om een soepele overgang naar ISAF mogelijk te maken.

Daarnaast kent het hoofdkwartier het zogeheten "Military Cooperation Programme", waar onder leiding en verantwoordelijkheid van het hoofdkwartier militair personeel van NAVO Partnerlanden training en "familiarisation" cursussen geven aan militair personeel van niet-NAVO landen.

Wapen van HQ AFCENT

De internationale staf in Brunssum telt zo'n 900 man personeel uit 26 van de 28 NAVO landen te weten Albanië, België, Bulgarije, Canada, Kroatië, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, en de Verenigde Staten. Daarnaast werken er nog eens zo'n 600 mensen in Brunssum bij NAVO organisaties zoals NCIA, NAPMA and de AFNORTH International School.

De in Duitsland gelegen Castlegate bunker is het statisch oorlogshoofdkwartier van JFC Headquarters Brunssum.

Het NAVO-commando in Brunssum heeft in de loop der jaren een aantal namen gehad HQ AFCENT, RHQ AFNORTH en JFC Brunssum. Allied Forces Central Europe (AFCENT) werd in 1953 opgericht in Fontainebleau en kwam onder Frans bevel. AFCENT kon niet in Frankrijk blijven omdat President Charles de Gaulle besloot Frankrijk uit de geïntegreerde militaire structuur van de NAVO terug te trekken. Tegelijkertijd bleef Frankrijk wel lid van de politieke structuur van de NAVO. De verhuizing van Frankrijk naar Brunssum vond plaats in 1966. De officiële inauguratieceremonie van het hoofdkwartier AFCENT vond plaats op 1 juni 1967. Het hoofdkwartier en commando kwam toen onder Duits bevel. De eerste Commander-in-Chief Allied Forces Central Europe (CINCENT) was de generaal Johann Adolf Graf von Kielmansegg.

Tijdens de Koude Oorlog was Allied Forces Central Europe het hogere hoofdkwartier voor Principal Subordinate Commands (PSCs) te weten twee Legergroepen: De Northern Army Group (NORTHAG), Rheindalen waarin opgenomen het British Army of the Rhine (BAOR) en de Central Army Group (CENTAG), in Heidelberg. En drie Luchtmachtstaven, de Second Allied Tactical Air Forces (2ATAF) in Rheindalen, de Fourth Allied Tactical Air Forces (4ATAF) in Heidelberg, en Allied Air Forces Central Europe (AAFCE) in Ramstein.

In het jaar 2000 werd het hoofdkwartier gereorganiseerd en samengevoegd met het toenmalige Hoofdkwartier en Commando AFNORHWEST in High Wycombe, Engeland. De taak van het nieuwe AFNORTH hoofdkwartier kreeg toen meer en meer een missie gerelateerde focus dan regionaal gerelateerde focus. De Commandant was een positie die rouleerde tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De toenmalige eerste, en tevens laatste, Britse Commander-in_Chief Allied Forces North Europe (CINCNORTH) was de Britse generaal Sir Jack Deverell. In de nasleep van de aanslag op de Twin Towers in New York, VS, op 11 september 2001, werd tijdens het Bonn-proces en parallel daaraan in de VN-veiligheidsraad beslist dat de NAVO en het hoofdkwartier AFNORTH in het bijzonder in augustus 2003 de ISAF missie ging overnemen. Sindsdien is het hoofdkwartier in Brunssum verantwoordelijk voor de operationele planning, logistieke ondersteuning en training van personeel voor de ISAF Missie.

Op het hoofdkwartier in Brunssum staat de zender van de Canadian Forces Network (CFN).