De AXE-methode is een methode die voorvloeit uit de VSEPR-theorie om op een symbolische manier de moleculaire geometrie van een molecule weer te geven. De A stelt het centraal atoom voor en heeft altijd subscript 1 (dat nooit genoteerd wordt). De X (soms ook voorgesteld door de letter B) stelt het aantal sigmabindingen van atomen of atoomgroepen (zoals in coördinatieverbindingen) naar het centraal atoom voor. Meervoudige bindingen (dubbele en drievoudige) worden geteld als 1 sigmabinding. De E staat voor het aantal vrije elektronenparen op het centraal atoom. De som van X en E wordt het sterisch getal genoemd en wordt geassocieerd met het aantal gehybridiseerde orbitalen op het centraal atoom.

Overzicht van moleculaire geometrieën bewerken

AXE-symbool Geometrie Ruimtelijke structuur Voorbeeldverbinding
AX1En diatomisch   HF
AX2E0 lineair   CO2
AX2E1 geknikt   SO2
AX2E2 gebogen   H2O
AX2E3 lineair   XeF2
AX3E0 trigonaal planair   BF3
AX3E1 trigonale piramide   NH3
AX3E2 T-vormig   BrF3
AX4E0 tetraëder   CH4
AX4E1 seesaw   SF4
AX4E2 vierkant planair   PtCl4
AX5E0 trigonale bipiramide   PCl5
AX5E1 vierkante piramide   ClF5
AX5E2 pentagonaal planair   XeF5
AX6E0 octaëder   SF6
AX6E1 pentagonale piramide   XeOF5
AX7E0 pentagonale bipiramide   IF7