2-methoxyethanol

chemische verbinding

2-methoxyethanol is een organische verbinding met als brutoformule C3H8O2. Het is een kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur. De stof wordt gebruikt als oplosmiddel voor kleurstoffen, harsen, vernis.

2-methoxyethanol
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 2-methoxyethanol
Molecuulmodel van 2-methoxyethanol
Algemeen
Molecuulformule C3H8O2
IUPAC-naam 2-methoxyethanol
Andere namen glycolmonomethylether, methylglycol, ethyleenglycolmonomethylether, EGME
Molmassa 76,09 g/mol
CAS-nummer 109-86-4
Beschrijving Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijkSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H226 - H302 - H312 - H332 - H360
EUH-zinnen geen
P-zinnen P201 - P280 - P308+P313
EG-Index-nummer 603-011-00-4
VN-nummer 1188
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,965 g/cm³
Smeltpunt −85 °C
Kookpunt 124-125 °C
Vlampunt 39 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 285 °C
Dampdruk 830 Pa
Goed oplosbaar in water, organische oplosmiddelen
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

SyntheseBewerken

2-methoxyethanol kan worden gesynthetiseerd uit een reactie van etheenoxide en methanol:

 

Toxicologie en veiligheidBewerken

De stof kan ontplofbare peroxiden vormen en reageert met sterk oxiderende stoffen, waardoor er kans op brand en ontploffing ontstaat. 2-methoxyethanol tast ook sommige kunststoffen aan.

Externe linksBewerken