Hoofdmenu openen

De jaren 1110-1119 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 12e eeuw.

Belangrijke gebeurtenissenBewerken

 
Overblijfselen van het kasteel van Sidon
Kruistochten
Christendom
  • De investituurstrijd woedt in alle hevigheid. Paus Paschalis II wordt in 1111 tijdelijk gevangengenomen door keizer Hendrik V en in 1112 wordt Hendrik V geëxcommuniceerd door de paus. In 1115 moet Paschalis II Rome ontvluchten voor de keizer.
  • In 1113 komt de eerste stichting van de Cisterciënzers, de La Ferté tot stand en in hetzelfde jaar treedt Bernard van Clairvaux in. De stichtingen volgen elkaar nu snel op: Pontigny (1114), Morimond en Clairvaux (1115). Van de laatstgenoemde abdij wordt Bernardus de eerste abt. Zijn invloed in de cisterciënzerorde en daarbuiten is erg groot. Hij wordt beschouwd als de belangrijkste persoon uit de orde. Hij benadrukt de strikte naleving de regel van Benedictus.
  • In Antwerpen predikt van 1112 tot 1115 de Zeeuw Tanchelm tegen de rijkdommen van de Kerk en tegen de toepassing van de sacramenten door de clerus. Hij verwerft een grote aanhang die echter niet kan beletten, dat hij in 1115 door een priester wordt vermoord.
Cultuur
Stad en land
Azië