Hoofdmenu openen

De jaren 1120-1129 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 12e eeuw.

Belangrijke gebeurtenissenBewerken

Europa
 • 1122 - Concordaat van Worms. Paus Calixtus II en keizer Hendrik V sluiten een overeenkomst om een eind te maken aan de Investituurstrijd over het recht om bisschoppen te benoemen. In het Eerste Lateraans Concilie (1123) bevestigt de kerk het Concordaat.
 • Na de verdrinkingsdood van zijn enige wettige mannelijke erfgenaam weet Hendrik I van Engeland zijn hof zover te krijgen dat zij na zijn dood zijn dochter Mathilde, echtgenote van keizer Hendrik V, als opvolger zullen aanvaarden. Hij legt daarmee de kiem voor een burgeroorlog.
 • Er breekt oorlog tussen Engeland en Frankrijk uit. Keizer Hendrik V valt Frankrijk aan om zijn schoonvader te ondersteunen maar zijn expeditie loopt uit op een mislukking.
 • Magnus Nilsson wordt door de Westgoten in 1125 tot koning van Zweden gekozen, maar dat wordt door de Zweden niet geaccepteerd. De voor hen legale koning Ragnvald Knaphövde (koning van 1125-1126) wordt door Magnus' getrouwen gedood. Hij blijft vijf jaar koning.
Nederlanden
 • Na veel strubbelingen en problemen met overstromingen, vooral in Utrecht en Leiden, wordt de Oude Rijn in 1122 bij Wijk bij Duurstede afgedamd. Vanaf 1122 wordt de Vaartse Rijn gegraven als verbinding tussen Utrecht en de Lek.
 • In 1124-1125 teistert een zware hongersnood Europa maar Karel de Goede wint de sympathie van zijn volk (en zijn bijnaam) door op een correcte manier in te grijpen en het aantal slachtoffers te beperken. Karel wil de speculatie, misbruiken en geweldplegingen van de Erembalden breken en plant een algehele aanslag van hun bezittingen, gezien hun status als horigen.
 • Op 2 maart van 1127 wordt Karel de Goede door de Erembalden neergestoken, terwijl hij zit te bidden in de Sint-Donaaskerk. Ironisch genoeg was zijn vader op dezelfde manier omgebracht. De Erembalden versterken hun greep op de stad Brugge overtuigd dat hun daad ongestraft zal kunnen blijven, doch een strafexpeditie onder Gervaas van Praet, kamerling van de graaf, en de stad Gent, onder hulp van de Bruggelingen zelf, slaagt erin om de stad Brugge te bevrijden en de Erembalden te arresteren.
 • 1127- 1128 Aanleg van de eerste stadsomwalling rond Brugge.
Godsdienst
Midden-Oosten
 • In 1122 wordt Jocelin I van Edessa gevangengenomen tijdens een gevecht. Boudewijn II van Jeruzalem komt meteen naar Edessa om het regentschap op zich te nemen. Maar ook hij wordt gevangengenomen tijdens een grenspatrouille door de Artuqiden. In 1124 worden Jocelin en Boudewijn bevrijd door 50 Armeense ridders en weten zij te vluchten.
 • 1124 - De stad Tyrus valt in handen van de kruisvaarders.
Azië
Afrika
 • Mohammed Ibn Toemart begint in Marokko tegen de heersende Almoraviden te prediken. Hij moet vluchten en trekt zich terug in het Atlasgebergte. Daar sticht hij een soort Berberstaat. Hij roept zichzelf uit tot mahdi en zondeloos imam en verklaart zich absoluut meester van zijn gemeente, zowel in wereldlijk als in godsdienstig opzicht (1121–1122). Omdat de Almoraviden in zijn ogen zijn afgeweken van het rechte pad van het geloof, verklaart hij hun de heilige oorlog. Hij behaalt echter weinig militaire successen en sneuvelt tijdens een mislukte aanval op Marrakesh (1129).