(3-chloor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchloride

chemische verbinding

(3-chloor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchloride, gewoonlijk afgekort tot CHPTAC, is een quaternair ammoniumzout. Het wordt gebruikt voor productie van kationisch zetmeel, dat ingezet wordt in de papierproductie.[1] In zuivere vorm is het een vaste stof, maar CHPTAC wordt normaal getransporteerd en gebruikt als een oplossing in water met een concentratie van 50 tot 70% en met een licht zure pH van 3 tot 5, om hydrolyse te vermijden.

(3-chloor-2-hydroxypropyl) trimethylammoniumchloride
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van CHPTAC
Algemeen
Molecuulformule C6H15ClNOCl
IUPAC-naam (3-chloor-2-hydroxypropyl) trimethylammoniumchloride
Andere namen CHPTAC, Quat 188
Molmassa 188,10 g/mol
SMILES
C[N+](C)(C)CC(O[H])CCl.[Cl-]
CAS-nummer 3327-22-8
EG-nummer 222-048-3
Vergelijkbaar met EPTAC
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
SchadelijkSchadelijk voor de gezondheid
Waarschuwing
H-zinnen H315 - H319 - H335 - H351 - H412
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P273 - P281 - P305+P351+P338
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur kleurloos
Dichtheid 1,11 g/cm³
Smeltpunt 180,5 °C
Oplosbaarheid in water 835 g/L
Goed oplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

CHPTAC is vergelijkbaar met EPTAC, dat ervan afgeleid is, en wordt voor gelijkaardige doeleinden gebruikt. Het wordt door Dow Chemical gecommercialiseerd onder de naam Quat 188.[2]

Externe linksBewerken