Zuiderzeestraatweg

weg in Nederland

De Zuiderzeestraatweg is een in de 19e eeuw aangelegde verbindingsweg tussen Amersfoort en Zwolle. De weg loopt ongeveer langs het tegenwoordige Veluwemeer, dat vroeger nog Zuiderzee heette. Hieraan heeft de weg ook zijn naam te danken.

De Zuiderzeestraatweg in Wezep tijdens de hevige sneeuwval van maart 2006

GeschiedenisBewerken

Het initiatief voor de aanleg werd circa 1820 genomen door 7 grootgrondbezitters langs de route. Oorspronkelijk was Koning Willem I tegen de plannen omdat net de weg Amersfoort-Deventer was aangelegd, waarmee de Veluwe volgens hem voldoende ontsloten was. Uiteindelijk werd in 1827 toch toestemming verleend de weg aan te leggen, waarbij een belangrijk deel gefinancierd werd met tolgelden. De weg werd deels aangelegd op oude dijklichamen, waardoor de weg niet direct zou wegstromen bij een stormramp. Al in 1830 werd de 5 meter brede klinkerweg geopend. Op dit moment is de weg met een lengte van 64,4 kilometer het langste rijkswegtracé in Nederland[1]. Tot de opening van de A28 was deze weg de belangrijkste verbinding tussen Zwolle en Amersfoort en de tussenliggende plaatsen.

De benaming 'Zuiderzeestraatweg' is niet overal intact gebleven. Dit is gedaan om de adressering en bezorging van de post te vereenvoudigen. Zo heet de straatweg tegenwoordig deels 'Nijkerkerstraat', 'Oude Rijksweg', 'Putterweg', 'Harderwijkerweg' en 'Elburgerweg'. Vanaf Harderwijk tot en met Hattemerbroek is de oorspronkelijke naam 'Zuiderzeestraatweg' nog in gebruik, behalve in en om Nunspeet. De Zuiderzeestraatweg heeft ook N-nummering gekregen. Tussen Wezep en Oostendorp bijvoorbeeld is zij de N308.

In 1908 opende de Zuiderzeetram haar lijn tussen Hattemerbroek en Nunspeet. Deze lijn volgde de Zuiderzeestraatweg. In 1931 werd de lijn gesloten en vervolgens opgebroken.

In de tweede helft van de 20e eeuw is de A28 aangelegd om de plaatsen aan de overvolle Zuiderzeestraatweg te ontlasten.

Oorspronkelijk gelegen aan de ZuiderzeestraatwegBewerken