Een zenuwarts, niet te verwarren met neuroloog of psychiater, was tot 1984 een arts die zich bezighield met psychiatrische stoornissen die te beschouwen waren als hersenziekten. In Nederland is het medisch specialisme van zenuwarts een verdwijnend specialisme; hun werkgebied is opgesplitst en overgenomen door neurologen en psychiaters. Bij Besluit CC no. 2 - 1984 werd de opleiding tot zenuwarts opgeheven en het register van erkende zenuwartsen werd daarbij gesloten. Degenen die op het moment van het in werking treden van dit besluit, ingeschreven waren als specialist-zenuwarts bleven hun erkenning houden. Het is evenwel niet meer mogelijk om nieuw erkend te worden als zenuwarts.

Zie ook bewerken