Yules Y, ook bekend als de colligatiecoëfficiënt, is een maat van samenhang tussen twee dichotome variabelen. De maat is ontwikkeld door George Udny Yule in 1912[1].

Voor een kruistabel van dichotome variabelen en met frequenties of proporties

luidt de formule:

Yules neemt dus waarden aan tussen –1 en +1, waarbij –1 veelal duidt op een sterke negatieve en +1 op een sterke positieve associatie. Een waarde in de buurt van 0 betekent weinig of geen samenhang.

Yules is nauw verbonden met de odds ratio , via de formule

Yules is tevens nauw verbonden met Yules Q, een andere maat van associatie, via de formule