Woord van God kan in Abrahamitische religies aanduiden:

  1. Het geschreven Woord van God, opgeschreven na een openbaring van God. Binnen het christendom wordt de Bijbel vaak 'het Woord van God' genoemd. Volgens de islam werd het Woord gebracht door Ibrahim en werd het herhaald door de profeten die zich verzetten tegen de dwalingen van de mens in afwijking van dat Woord.[1]
  2. Een preek, een profetie of een persoonlijke boodschap, waarbij de spreker als middelaar tussen God en mensen optreedt, wordt soms een 'woord van God' genoemd.
  3. Christenen noemen Jezus soms het Woord van God in lichamelijke, menselijke gestalte: het levende Woord van God. Ook de Koran noemt Jezus Gods woord aan Maria in de soera De Vrouwen .[2][3]

Het geschreven Woord

bewerken

De Bijbel wordt in het christendom als openbaring van God gezien. In het Nieuwe Testament staat dat 'de Schrift' (de Hebreeuwse Bijbel) door God geïnspireerd is:

Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspreerd

2 Timoteüs 3:16

In het christendom worden de teksten in 2 Petrus 1:20-21 en Openbaring 22:16,18,19 vaak zo geïnterpreteerd dat ook het Nieuwe Testament zelf is ontstaan door goddelijke inspiratie.

De Koran wordt door moslims als Gods eeuwige, ongeschapen Woord beschouwd,[4] kalam Allah.[5] De gehele Koran wordt gezien als het Woord van God.[5] Getuige van dit Woord is Mohammed.[6] Volgens moslims heeft er altijd een 'Moederboek' in de hemel bestaan.[5] De Soera De Donder 39 luidt: "God doet teniet wat Hij wil en bevestigt wat Hij wil en bij Hem is de oorsprong van het Boek". De Koran zou in tegenstelling tot de Bijbel een perfecte replica zijn van dit hemelse Moederboek.[5] Alleen in het Arabisch zou het Woord van God zoals God het bedoeld heeft behouden zijn gebleven.[7]

Boek van Mormon

bewerken

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen) beschouwt het Boek van Mormon als het Woord van God.[8]

Jezus als Woord van God

bewerken

In Johannes 1:1-14 staat :

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen ... en Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Een duidelijke verklaring of vertaling is moeilijk te geven voor deze passage uit de Bijbel.[9] Het wordt vaak zo geïnterpreteerd dat het leven, de woorden en daden van Jezus helemaal in overeenstemming zijn met de wil van God en ook dat Jezus God in menselijke gedaante is: als Jezus spreekt, spreekt God zelf.

In Openbaring 19:11 wordt een ruiter genoemd die de naam 'Woord van God' draagt. Hij rijdt op een wit paard. Deze ruiter wordt vaak geïnterpreteerd als Jezus.

Zie ook

bewerken