Woonrijp maken

afwerken van openbare delen van een bouwterrein voor uiteindelijk gebruik

Woonrijp maken is het afwerken van openbare delen van een bouwterrein voor uiteindelijk gebruik. Het betreft het aanbrengen van voorzieningen op of in het maaiveld zoals:

Woonrijp maken vindt plaats aan het eind- of na afronding van de bouwactiviteiten. Voorafgaand aan de bouw vindt bouwrijp maken plaats.