Straatmeubilair

voorwerpen die in de openbare ruimte staan

Onder straatmeubilair of wegmeubilair verstaat men voorwerpen die in de openbare ruimte staan zoals verkeerszuilen, afvalcontainers, prullenbakken, banken, urinoirs, verlichting, parkeerautomaten. Ook sommige groenvoorziening, wegaanduidingen en richtingaanwijzers, verkeersborden en wegmarkeringen wordt er toe gerekend.

Straatmeubilair: Prullenbak, lantaarn, zitbank, fietsenrek, bloembak en paaltjes

De gemeente is verantwoordelijk voor het straatmeubilair in de kommen en op die wegen die binnen haar verantwoordelijkheid vallen. De andere vallen onder Rijkswaterstaat, ANWB en de provincie.

Het straatmeubilair kan bedoeld zijn als service aan de gebruiker van de publieke ruimte of om het gebruik daarvan te beïnvloeden. Er is ook straatmeubilair ter verfraaiing, zoals bloembakken, kunstwerken of vlaggenmasten.

Zie ookBewerken

  • Meubilair voor meubels die binnenshuis gebruikt worden.