Wikipedia:Archief/Wikipedia:Conventies, richtlijnen en regels

Overzicht beheerpagina's
Pictogram voting delete.svg Dit is een archiefpagina Gelieve onderstaande teksten NIET te wijzigen of er commentaar op te geven.

Archivering gedaan door Romaine op 29 feb 2008 15:12 (CET) na verwijdernominatie.


Deze pagina is een onderdeel van de werkzaamheden van de werkgroep Conventies, Richtlijnen en Regels

Deze pagina heeft als doel, het geheel aan conventies, richtlijnen en regels op de nederlandstalige wikipedia te bestuderen, evalueren (werkgroep) en waar nodig aan te passen (procedure). Circa 85% van deze pagina's is op dit moment minder dan 6 maanden oud (zie Wikipedia:Conventies, richtlijnen en regels/Lijst van relevante artikelen), dat wil zeggen, dat het aantal "regelpagina's" meer dan vervijfvoudigd is in de afgelopen maanden.

Samenvatting opiniepeilingBewerken

InleidingBewerken

Voor de complete opiniepeiling, zie Wikipedia:Conventies, richtlijnen en regels/Opiniepeiling. In onderstaande samenvatting is ook rekening gehouden met de voorgeschiedenis van de opiniepeiling, bewaard op Wikipedia:Conventies, richtlijnen en regels/Oorspronkelijke tekst uit de kroeg.

TellingBewerken

In totaal hebben er 33 wikipedianen alsvolgt gereageerd:

voor 21
tegen 3
anders 5
maakt me niet uit 4

Conclusie: een duidelijke meerderheid is voor het voorstel. Er zijn bovendien diverse kanttekeningen en aanbevelingen.

AanbevelingenBewerken

Diverse wikipedianen hebben aanvullingen en aanbevelingen gegeven, die hieronder zijn verzameld (dit kunnen minderheidsstandpunten zijn, die hier echter vanwege hun inhoudelijke bijdrage wel degelijk ter overweging dienen te worden meegenomen). De volgorde van onderstaande punten is willekeurig:

 1. De werkgroep moet uit meer dan 3 personen te bestaan, er lijkt consensus over minimum 5;
 2. De werkgroep krijgt niet de macht, om de regels en richtlijnen te gaan bepalen (geen formele rolverdeling), de gemeenschap heeft het laatste woord;
 3. Los van de inhoudelijke werkzaamheden van de commissie: het open karakter, Wikipedia eigen, dient te allen tijde te worden gewaarborgd;
 4. Een resultaat van het werkgroepoverleg, waartegen de gemeenschap slechts JA of NEE kan zeggen, is ongewenst;
 5. Het werk zou volgens sommigen in etappes (per onderwerp) kunnen worden gedaan, anderen vonden juist van niet (liever in 1 keer een beknopt geheel);
 6. Een al te strikte deadline is ongewenst;
 7. Pagina's met regels en richtlijnen zouden in de toekomst niet zomaar bewerkt mogen worden, overwogen kan worden, pagina's met een soort jurisprudentie (die voor iedereen vrij bewerkbaar zijn) te hanteren;
 8. Praktische overzichtelijkheid dient te worden nagestreefd;
 9. Leesbaarheid en begrijpelijkheid voor iedereen dient te worden nagestreefd;
 10. Beknoptheid dient te worden nagestreefd;
 11. Een sjabloon (naast het al bestaande systeem van categorie├źn) zou de structuur en samenhang van de pagina's kunnen verduidelijken;
 12. Na haar werk te hebben gedaan, dient de werkgroep weer te worden opgeheven.

Een drietal alternatieve voorstellen zijn gedaan:

 1. De pagina's waarmee men het niet eens is markeren met {{weg}}. Via een discussie, peiling of stemming op de verwijderlijst tot opschoning komen.
 2. Het opstarten van een speciaal portaal, waarin de regels en richtlijnen onder de loupe worden genomen.
 3. Denktank: het werk gebeurt door alle wikipedianen die zich daartoe geroepen voelen.

VervolgBewerken

De navolgende stappen dienen nu te worden genomen:

 1. De lijst met artikelen dient te worden vervolledigd;
 2. Een werkgroep dient een duidelijk omschreven opdracht te krijgen;
 3. Deze werkgroep dient te worden samengesteld;
 4. De werkgroep ontvangt haar mandaat van de gemeenschap;
 5. De werkgroep gaat aan de slag;
 6. De werkgroep presenteert de resultaten;
 7. In overleg met de gemeenschap wordt tot een eindresultaat gekomen.

Voor deze verdere procedure en het verloop ervan, zie: Wikipedia:Conventies, richtlijnen en regels/Procedure.

Met name wordt eenieder uitgenodigd, de opdracht van de werkgroep kritisch te bezien, alsmede de kandidaatstelling ervoor.

Overleg via IRCBewerken

Voor overleg via irc is het kanaal irc://chat.freenode.net/wikipedia-nl-crr beschikbaar.

Overleg via WikipediaBewerken

Voor overleg op Wikipedia is voorlopig Wikipedia:CRR-Wandelgang de hoofdpagina.

Overzicht van de onderliggende pagina'sBewerken