Wikipedia:Arbitragecommissie/Stemlokaal/Verkiezing september 2023

Arbitragecommissieverkiezing september 2023
Overzicht
Voorstelling
Stemming

De Arbitragecommissie bestaat sinds de uitslag van de Arbitragecommissieverkiezing van maart 2023 uit:

Nr Naam Rechten Verkozen Einde termijn
1 Hiro september 2022 30 september 2023
2 Themanwithnowifi maart 2023 31 maart 2024
3 Vinvlugt maart 2023 31 maart 2024
4 RetroDancer september 2022 30 september 2023
5 Grasmat september 2022 30 september 2023
6 vacant
7 vacant

De termijnen van Hiro, RetroDancer en Grasmat lopen eind september af, tevens heeft Labrang aangekondigd te stoppen en is er nog één zetel vacant. Derhalve zijn er vijf verkiesbare zetels, waarvan vier voor een termijn tot 30 september 2024, en één voor een termijn tot 31 maart 2024.

Schema bewerken

4 september 2023 00:00 (CEST) - 17 september 2023 23:59 (CEST)
Voorstelling: men kan zich hier kandidaat stellen.
Vragen en commentaar: men kan hier vragen aan kandidaten stellen.
18 september 2023 20:00 (CEST) - 25 september 2023 20:00 (CEST)
Stemming: de stemming over de kandidaten.
Uitslag: de uitslag op diezelfde pagina.

Stemmen en discussies bewerken

Een gebruiker heeft stemrecht mits deze:

  1. geregistreerd is op de Nederlandstalige Wikipedia;
  2. op dit project ten minste één maand voor aanvang van de stemming zijn/haar eerste bewerking als geregistreerde gebruiker heeft gedaan (anders geformuleerd: een bewerking van voor 18 augustus 2023 20:00 (CEST));
  3. op dit project minstens 100 niet-vandalistische bewerkingen heeft gedaan in de twaalf maanden voorafgaand aan de kandidaatstellingsronde (tussen 4 september 2022 00:00 (CEST) en 4 september 2023 00:00 (CEST));

Elke stemgerechtigde gebruiker kan per kandidaat maximaal één voor- of tegenstem uitbrengen.

De stempagina is niet bedoeld voor overleg, discussie of zeer uitgebreide stemverklaringen. Korte stemverklaringen zijn toegestaan.

Houd discussies en commentaar beschaafd en beleefd.

Kandidaat stellen bewerken

Artikel 3.2 van de reglementen stelt de volgende voorwaarden aan kandidaten.

Om zich kandidaat te stellen als commissielid moet een gebruiker:
  1. geregistreerd zijn bij de Nederlandstalige Wikipedia;
  2. ten minste negen maanden voor aanvang van de stemming zijn/haar eerste bewerking als geregistreerde gebruiker hebben gedaan;
  3. meer dan 1000 bewerkingen hebben gedaan. Vandalisme telt niet als bewerking.

Voor de tweede voorwaarde stellen de reglementen dus 18 december 2022 20:00 (CEST) als peilmoment; voor de eerste en derde voorwaarde geldt het moment van kandideren als peilmoment.

Benoemingen bewerken

Een kandidaat wordt volgens de reglementen benoemd in de arbitragecommissie mits deze:

  1. een percentage van minstens 75% voorstemmen ten opzichte van het totaal aantal geldende stemmen heeft behaald;
  2. de hoogst geëindigde gebruiker is wat betreft het percentage genoemd in sub 1.

Mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, worden de 4 hoogstgeëindigde kandidaten voor een termijn tot en met 30 september 2024, en wordt de vijfde kandidaat voor een termijn tot 31 maart 2024 benoemd.

Coördinatie bewerken

Deze verkiezing wordt (conform Artikel 3.8 van de reglementen) gecoördineerd door Natuur12 (overleg).