Werktitel

voorlopige titel van een creatief werk of product wanneer het nog niet openbaar gemaakt is

Een werktitel is de voorlopige naam van een product of van een project dat nog in ontwikkeling is. Er zijn meer termen die in dezelfde betekenis worden gebruikt, zoals productie-titel (film) en codenaam (bijvoorbeeld Intel-chips). Uitgangspunt is, dat een product dat in ontwikkeling is meestal een naam of titel nodig heeft en dat je die naam niet meer moet veranderen tot het product is afgerond.

Vaak wordt een werktitel als zodanig gekozen. Soms wordt de werktitel geprolongeerd als definitieve titel. In andere gevallen wordt een beoogde titel gedegradeerd tot werktitel.

ToepassingsgebiedenBewerken

Het begrip werktitel wordt o.a. gebruikt bij:

Het militaire begrip codenaam heeft soms dezelfde betekenis als werktitel. Bijvoorbeeld de codenaam van een militaire operatie in voorbereiding.

RedenenBewerken

Er kunnen allerlei redenen zijn om een werktitel te hanteren.

  • Slechte ervaringen met een beoogde definitieve titel.
  • De definitieve titel is (of was) nog niet bekend.
  • De verhaallijn is nog onduidelijk.
  • Het is nog niet bekend tot welke conclusies een onderzoek zal leiden.
  • De definitieve titel moet nog een verrassing blijven.
  • Het hele project moet geheim blijven.
  • Het kost tijd om de merkrechten wereldwijd te registreren en het moet nog blijken of dat lukt.

VoorbeeldenBewerken

GeheimhoudingBewerken

Werktitel wordt definitieve titelBewerken

Zie ookBewerken