Merkenrecht is het geheel van rechtsregels binnen het intellectuele eigendomsrecht die voorzien in de vestiging, de bescherming en het uitdoven van merken. In België, Nederland en Luxemburg is het merkenrecht op eenvormige wijze geregeld in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom van 2005 (BVIE).

Inleiding

bewerken

Een merk is pas beschermd nadat het geregistreerd is, dit in tegenstelling tot het auteursrecht dat meestal eveneens van toepassing zal zijn. Registreren kan afhankelijk van het beoogde gebied voor:

Merkenrecht in de Benelux

bewerken
  Zie Merkenrecht in de Benelux voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In België, Nederland en Luxemburg is het merkenrecht op eenvormige wijze geregeld in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom van 2005 (BVIE). Voordien werd het merkenrecht geregeld door de Benelux Merkenwet (BMW).

Zie ook

bewerken
bewerken