Hoofdmenu openen
Samenvoegen van Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de tekst van Soldij in dit artikel ingevoegd zou moeten worden, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dat artikel een redirect te worden (hier melden).

Wedde is het 'salaris' of 'loon' van de vrijwillig dienende militair of beroepsmilitair en de dienstplichtige militair gedurende de diensttijd.

In België wordt wedde gebruikt voor het loon van leraren en ambtenaren.

Geschiedenis van de wedde voor dienstplichtigen in NederlandBewerken

De wedde voor dienstplichtigen is in Nederland ingevoerd per 1 januari 1967 ter vervanging van de soldij ( deze bedroeg per dag : 1 gulden voor de ongeoefende soldaat, fl 1,25 voor de geoefende soldaat, fl 1,50 voor de korporaal, en fl 1,75 voor de sergeant-titulair ). De eerste wedde bedroeg 200 gulden per maand. Dit was het bedrag van de bijstandsuitkering van een 20-jarige die zelfstandig woonde. Van deze 200 gulden werd een bedrag ingehouden voor huisvesting en voeding (IHV). Vanaf 1986 verviel na langdurig protest de inhouding voor de voeding.

Het was weinig bevredigend dat de dienstplichtige militairen niet meer ontvingen in geld dan de bovengenoemde kleine bedragen waaruit ook nog eens de poetsmiddelen bekostigd moesten worden. Militaire arbeid is zeer belangrijk en eervol, en verdient een dienovereenkomstige honorering. Dit zeker mede in het licht van de omstandigheid dat voor dienstplichtigen het verdienen/sparen en het bouwen aan carriere zo een 18-21 maanden stilstond, dit in vergelijking met de andere jongeren die niet in militaire dienst hoefden te gaan en die wel konden voortgaan met geld verdienen en bouwen aan hun toekomst. Voor meisjes gold geen dienstplicht, en van de jongens viel de helft af wegens redenen als medische kant, broederdienst, geestelijk ambt, onmisbaarheid in het bedrijf van de ouders; al met al ging een-kwart van de jongeren in militaire dienst en drie-kwart bleef er vrij van. Het was dan ook meer dan passend dat de minieme soldij werd vervangen door enige wedde.

Acties van de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM) om de wedde gelijkgesteld te krijgen met het minimumloon zijn niet gelukt. Aan het einde van de opkomstplicht was de wedde gelijkgesteld aan 70% van het loon van beroepsmilitairen.

GevuldekoekenaffaireBewerken

De stijging van de wedde in de jaren 1970 leidde tot protest van prins Bernhard; hij dacht dat door de hoge wedde soldaten te veel zouden gaan snoepen, waardoor de lichamelijke conditie zou lijden. Hij vond dat het geld beter aan militair materieel besteed zou kunnen worden. Deze opmerking werd zowel binnen als buiten defensie weerlegd. Vanuit defensie bleek dat de conditie van de Nederlandse dienstplichtigen ver boven het Europese gemiddelde lag. Vanuit maatschappelijke organisaties werd de prins erop gewezen dat het niet aan hem was om te bepalen wat er met salarissen van de militairen gebeurde. Een compromisoplossing om de wedde voor een gedeelte uit te betalen en het resterende deel aan het einde van de diensttijd uit te betalen haalde het niet.

GewetensbezwaardenBewerken

Ook erkende (gewetensbezwaarde) dienstweigeraars ontvingen tijdens hun vervangende dienst een bedrag gelijk aan de wedde. Dit werd echter zakgeld genoemd, omdat de term wedde te (militair) beladen zou zijn.

Zie ookBewerken

WeddestrookBewerken

Weddestrook Defensie (KLu) 1967