Waterleidingbedrijf

publiek bedrijf dat drinkwater via leidingen levert en rioolzuivering verzorgt

Een waterleidingbedrijf produceert en of distribueert drinkwater en soms industriewater binnen zijn afzetgebied.

België bewerken

In België zijn de waterleidingnetten besloten: de eindgebruiker kan geen leverancier kiezen. De watervoorziening is van oorsprong gemeentelijk of intercommunaal en daardoor gespreid over tientallen bedrijven[1], verenigd in koepelorganisaties:

 • voor België als geheel: Belgaqua, met 33 aangesloten leden, waaronder 3 koepels en 30 waterbedrijven[2]
 • in Vlaanderen AquaFlanders, met 6 aangesloten waterbedrijven[3][4]
 • in Wallonië Aquawal, met 22 aangesloten leden, waaronder het Brusselse Vivaqua (dat ook enkele Waalse gemeenten bedient)[5]
 • in Brussel heeft Vivaqua een feitelijk monopolie.

De toezichthouders zijn: voor Vlaanderen de Vlaamse Milieumaatschappij, voor Wallonië de Société wallonne des eaux, en voor Brussel Leefmilieu Brussel.

Nederland bewerken

Privatiseren van drinkwatervoorziening is in Europees Nederland niet mogelijk op grond van een voorgestelde waterleidingwet.[6] In tegenstelling tot het aardgas- en elektriciteitsnet, kennen de Nederlandse waterleidingnetten daardoor een besloten karakter. Dat wil zeggen dat, behalve noodkoppelingen tussen de netten, andere drinkwaterproducenten geen toegang hebben tot het net en dat klanten niet hun eigen waterleverancier kunnen kiezen. Er bestaat dan ook geen scheiding tussen de productie en de verkoop van het drinkwater enerzijds en het beheer van het leidingnet anderzijds, zoals dat in de wet onafhankelijk netbeheer is vastgelegd voor aardgas en elektriciteit.

In Nederland wordt het drinkwater door 10 waterleidingbedrijven geproduceerd en gedistribueerd. Dit waren er vroeger aanzienlijk meer (rond 1980 circa 45). Daarna heeft in snel tempo een concentratie plaatsgevonden. De volgende waterleidingbedrijven zijn actief:

Naam bedrijf Voorzieningsgebied (globaal) Afzet drinkwater 106 m³ (2007)
Evides Zeeland en zuidelijk deel van Zuid-Holland 157,7
Dunea Haagse en Leidse regio 76,0
Oasen oostelijk deel van Zuid-Holland 46,6
Vitens provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel, Flevoland en Friesland 350,1
WMD Drinkwater provincie Drenthe 29,0
Waterbedrijf Groningen (WBG) Stad en provincie Groningen 47,0
Waternet Regio Amsterdam 67,1
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) provincie Noord-Holland 104,2
Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) provincie Limburg 72,0
Brabant Water provincie Noord-Brabant 175,6
WEB Bonaire Bonaire 3,4
Totaal Nederland 1102,4

Op Saba is geen waterleiding aanwezig en er bestaan geen concrete plannen voor de aanleg ervan. Op Sint Eustatius bestond lange tijd een waterleiding waarop slechts zes gebouwen (horecagelegenheden) aangesloten waren. Sinds 2011 wordt het leidingnet uitgebreid. Als het project voltooid is (naar verwachting in het voorjaar van 2012), zal 80% van de huishoudens aangesloten zijn.

De meeste waterleidingbedrijven leveren naast drinkwater ook industriewater. Daar waar de kwaliteit van drinkwater minimaal moet voldoen aan de eisen gesteld in het waterleidingbesluit, kan bij industriewater de kwaliteit meer afgestemd worden op de eisen van de industrie (huishoudwater, mindere kwaliteit voor laagwaardige toepassing, zuurstofloos water, of demiwater voor hoogwaardige toepassing zoals ketelvoedingswater).

De grootste speler op dit vlak is Evides. Evides heeft een apart bedrijf Evides Industriewater genaamd. Dit bedrijf levert binnen haar eigen regio drinkwater en industriewater. Evides industriewater is actief in het buitenland (België en Duitsland). Samen met andere waterleidingbedrijven is zij op het gebied van industriewater ook actief in de rest van Nederland:

 • Samen met Vitens is dit het bedrijf Evident
 • Samen met Waterbedrijf Groningen en WMD het bedrijf North Water
 • Samen met WML het bedrijf Evilim

Aruba, Curaçao en Sint Maarten bewerken

Naam bedrijf Voorzieningsgebied (globaal) Afzet drinkwater 106 m³ (2007)
WEB Aruba Aruba ?
AquaElectra Curaçao ?
GEBE Sint Maarten ?
Totaal ?

Suriname bewerken

Overig bewerken

In België en Nederland heeft bijna iedereen toegang tot veilig drinkwater en adequaat sanitair. In verscheidene landen hebben echter niet alle inwoners toegang tot deze faciliteiten. Daarom leveren sommige waterleidingbedrijven een bijdrage aan de Millenniumdoelen door middel van het leveren van kennis en expertise.

Referenties bewerken

 1. 27 in 2019
 2. Leden. belgaqua.be. Geraadpleegd op 29 mei 2019.
 3. Wie is mijn drinkwaterbedrijf?. AquaFlanders. Geraadpleegd op 29 mei 2019.
 4. Kaart waterbedrijven Vlaanderen. VMM. Gearchiveerd op 1 december 2022. Geraadpleegd op 15 mei 2023.
 5. Associés-Production-Distribution. aquawal.be. Geraadpleegd op 29 mei 2019.
 6. globalinfo.nl Privatisering water: verboden in Nederland en Uruguay, globalinfo.nl, 19 november 2004