Intercommunale

type samenwerkingsverband in België

Een intercommunale in België en Frankrijk is een vereniging van twee of meer gemeenten met als doel taken van gemeenschappelijk belang te realiseren, vaak op het gebied van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, televisiedistributie), huisvuilverwerking, sociale huisvesting, crematoria, streekontwikkeling, enz.

Het takenpakket van de gemeente is enorm uitgebreid en complex geworden. Bovendien zijn er ook opdrachten en projecten die de gemeentegrenzen overschrijden en financieel onhaalbaar zijn. Om deze te kunnen realiseren, wordt een ruimer samenwerkingsverband tussen de verschillende gemeenten (intercommunales) opgericht.

Hoewel een intercommunale in essentie een vereniging van gemeenten is (zuivere intercommunale), kunnen ook private partners deelnemen (gemengde intercommunale). In sommige intercommunales participeert ook het provinciebestuur.

Lijst Belgische intercommunalesBewerken

Gemengde intercommunalesBewerken

Historische intercommunalesBewerken

InvesteringsmaatschappijenBewerken

NutsmaatschappijenBewerken

TelecommunicatieBewerken

  • VOO, televisie en internet
  • Integan, telecommunicatie

Opdrachthoudende vereniging (Vlaams Gewest)Bewerken

Het Vlaams Gewest kent met de “Opdrachthoudende vereniging” (OV) nog een bijzondere vorm van intercommunale. Deze rechtsvorm, in het Decreet Lokaal Bestuur volledigheidshalve omschreven als “dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging”[1] komt erop neer dat de deelnemende gemeenten bepaalde opdrachten exclusief overdragen aan de vereniging, en zichzelf het recht ontzeggen om die opdrachten nog uit te (laten) voeren tijdens de hele duur van de overeenkomst. Deze contracten zijn langdurig[2] en niet opzegbaar.

Intercommunales in FrankrijkBewerken

Een intercommunalité is in Frankrijk een structuur van samenwerking tussen gemeenten, waarbij een aantal bevoegdheden aan dit orgaan zijn overgedragen.

Er bestaan een aantal vormen van intercommunalité:

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken