WatWasWaar

voormalige website

WatWasWaar was een website waar oude kadastrale gegevens en oude topografische kaarten van Nederland konden worden bekeken. Op de site waren ook foto’s, etsen en ander beeldmateriaal te vinden. De website WatWasWaar is van 2007 tot 1 januari 2016 actief geweest.[1]

Het projectBewerken

WatWasWaar.nl was een projectorganisatie die samen met een aantal erfgoedinstellingen verantwoordelijk was voor de website WatWasWaar.nl. Het project was een initiatief van DIVA (Documentaire InformatieVoorziening en het Archiefwezen), het Nationaal Archief en het Kadaster. De website kwam voort uit deWoonomgeving.nl waarbij de samenwerking werd bewerkstelligd en begeleid door DIVA. Bij de overgang van DIVA in Erfgoed Nederland heeft STAP (Stichting Archief Programmatuur) het beheer van de website overgenomen. Dankzij een meerjarige projectsubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de financiële bijdrages van de deelnemende instellingen, is de website Watwaswaar.nl gebouwd.

Inhoud van WatWasWaarBewerken

In WatWasWaar konden de volgende zaken worden geraadpleegd (niet alle bestanden waren landsdekkend):

  • historische kaarten, afbeeldingen en geschreven bronnen
  • Kadastrale kaarten (minuutplans en verzamelplans) uit 1832 van heel Nederland
  • Militaire topografische kaarten (veldminuten) uit circa 1840-1860 van grote delen van Nederland
  • Oude kaartboeken uit de tijd van voor de invoering van het kadaster
  • Luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog
  • Foto’s van straten en gebouwen
  • Ontwerptekeningen
  • Geschreven bronnen, o.a. Aanwijzende Tafels, met per perceel een overzicht van de eigenaren in 1832.
  • Belastingregisters zoals verpondingscohieren of haardstedenregisters
  • Huizenprotocol

Deelnemende instellingenBewerken

Vervangende bronnenBewerken