Wapen van Zevenaar

wapen van gemeente in Gelderland, Nederland
Zevenaar

Het wapen van Zevenaar toont aan de (heraldische) rechterkant het wapen van Kleef met daarop een zilveren hartschild voorzien van een groene karbonkel, de andere helft toont het wapen dat door de graven van Mark werd gevoerd, een dwarsbalk, die als een schaakbord verdeeld is in rode en zilveren ruiten, op een gouden veld. Over beide helften een gouden hartschild geplaatst, met daarop de gotische letter "Z". De wapenbeschrijving luidt als volgt: 1. In keel een hartschild van zilver beladen met een karbonkel van sinobel, waaruit acht stralen van goud over het gehele veld gaan. 2. In goud een van keel en zilver geschakeerde dwarsbalk in drie rijen; over alles heen een hartschild van goud beladen met een gotische hoofdletter Z van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.

GeschiedenisBewerken

Het wapen van Zevenaar heeft veel veranderingen ondergaan. De heraldische beschrijving van het wapen van nu werd op 5 mei 1958 goedgekeurd. Het wapen refereert aan de hertog van Kleef, tevens graaf van Mark was. Deze had in 1487 stadsrechten aan Zevenaar verleend. Daarom is het samengestelde wapen tevens gedekt door een stedenkroon. Oorspronkelijk had de gemeente een gouden schild met daarop drie letters "Z" ingediend, maar dit voorstel stuitte op bezwaar van de Hoge Raad van Adel. Deze kwamen met het voorstel: "Gevierendeeld : I Kleef, II Mark, III in goud een letter Z en IV in keel 7 korenaren van goud, met een gestrekt lint van sinopel tezamen gebonden." Dus de combinatie van "zeven" en "aar". Waarna de gemeente met het voorstel kwam van het huidige wapen, zonder de korenaren waarvan de oudste afbeelding uit 1670 stamt. De letter "Z" stamt uit 1515 waar het op een schepenzegel voorkomt. De drie letters "Z" werden in 1698 ingevoerd en was tot 1958 officieus in gebruik genomen. De letter "Z" in deze stijl komt tevens voor op het wapen van Zierikzee.

Als uitgangsbasis van het gemeentewapen is gekozen voor het wapenbeeld van het Hertogdom Kleef zoals dat was toen Zevenaar in 1487 stadsrechten kreeg. Dit wapen komt voor op een van de oudste stadszegels¹ van Zevenaar dat dateert uit 1554. Aan het wapenbeeld van 1487 is op het zilveren hartschild de groene karbonkel toegevoegd en over beide helften het gouden hartschild met daarop de zwarte gotische letter Z. Het schild is gedekt met een markiezenkroon.

BronnenBewerken

  • W. Zondervan, Het oud-archief van Zevenaar en het Ambt Liemers 1501-1816, Zevenaar, 1973. - Informatiegids gemeente Zevenaar, 1975
  • ngw.nl
  • ¹ Een afbeelding van de stadszegel uit 1554 staat op bladzijde 18 van het boekwerkje uit 1987 "Zevenaar 500: terug in de geschiedenis". ISBN 90-71252-07-8