Marc Scheidius

Nederlands jurist (1959-2024)

Marc Reinder Maximiliaan Maria Scheidius (Arnhem, 13 februari 1959's-Gravenhage, 13 mei 2024) was een Nederlands jurist. Op 1 juni 2015 werd hij secretaris van de Hoge Raad van Adel.

Biografie

bewerken

Scheidius studeerde af in internationaal publiekrecht en vervulde verschillende ambtelijke functies, meestal op het gebied van personeelsmanagement. Sinds 1 januari 2014 was hij projectsecretaris Participatiewet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Sinds 1 juni 2015 was hij secretaris van de Hoge Raad van Adel, als opvolger van mr. dr. E.J. Wolleswinkel. Deze functie heeft hij tot aan zijn overlijden vervuld.

Scheidius vervulde verschillende nevenfuncties op cultureel en maatschappelijk gebied. Zo was hij tot 2016 voorzitter van het Bewonersoverleg Duinoord (Den Haag), lid van de provinciale Commissie Zuid-Holland van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut, projectmedewerker van het Haags Historisch Museum en lid van het Haags Monumentenplatform. In 2011 kreeg hij de Zilveren Leeuwpenning vanwege zijn verdiensten voor het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. In 2015 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Scheidus overleed op 65-jarige leeftijd.[1]

Familie

bewerken

Scheidius was een telg uit het geslacht Scheidius en een zoon van gerechtshofgriffier mr. Edouard D.F.E.M. Scheidius (1919–1985) en Marie-Thérèse C. Jurgens (1929–2016). Hij ging in 2017 een geregistreerd partnerschap aan met mr. dr. Willem Gerbrand van den Ban (1964). Met zijn overlijden is zijn broer de laatste mannelijke afstammeling van het geslacht dat met hem op uitsterven staat.

Voorganger:
mr. dr. E.J. Wolleswinkel
Secretaris van de Hoge Raad van Adel
2015 - 2024