Wanbedrijf

Een wanbedrijf is een term uit het Belgische strafrecht, die een categorie van misdrijven aanduidt.

Een wanbedrijf wordt bestraft met een correctionele straf. Concreet komt dat neer op de volgende straffen:

In principe is de correctionele rechtbank bevoegd voor deze misdrijven. Door middel van contraventionalisering kan een wanbedrijf gelijkgesteld worden met een overtreding, waarvoor de politierechtbank bevoegd wordt.

Misdaden komen in België voor een assisenhof met een volksjury, maar deze kunnen door correctionalisering worden gedenatureerd tot een wanbedrijf en dus door de correctionele rechtbank worden bestraft.

ReferentiesBewerken

  1. Geldboete | Federale Overheidsdienst Justitie. justitie.belgium.be. Geraadpleegd op 8 februari 2020.