Wallen van Sluis

natuurgebied in Nederland

De Wallen van Sluis vormen een cultuurhistorisch en als natuurgebied belangwekkend terrein (Staats-Spaanse Linies) dat de stad Sluis omgeeft.

Wallen van Sluis
Wallen van Sluis
Restauratie Oostpoort halfweg 2011

Reeds in de 14e eeuw werden versterkingen aangelegd om de toen belangrijke handelsstad te beschermen. De Spanjaarden heroverden de stad in 1587, maar in 1604 werd de stad ingenomen door de troepen van Prins Maurits. Uit deze tijd stamt het grootste deel van de huidige versterkingen.

Hoewel een deel van de wallen later werd afgegraven is het grootste deel ervan nog intact, evenals de grachten. Daarnaast zijn resten van de Westpoort (of: Stenen Beer), de Zuidpoort en de Oostpoort nog aanwezig, waarvan de Oostpoort een grondige restauratie onderging in jaren 2010-2011.

NatuurgebiedBewerken

De Stichting Het Zeeuwse Landschap bezit momenteel[(sinds) wanneer?] 20 ha van het uitgestrekte wallengebied. Op een deel van de wallen komt dijkvegetatie voor met soorten als: kamgras, gevlekte rupsklaver, kattendoorn en ijzerhard. Broedvogels in de oeverruigten en het struweel zijn waterhoen, bosrietzanger, tuinfluiter, lijster, boomkruiper, bonte specht, ransuil en steenuil. Ook leeft hier de boomkikker.

ToegankelijkheidBewerken

Er lopen diverse wandel- en fietspaden over het wallengebied.

BronnenBewerken

  • Wallen van Sluis
  • Jan Hutsebaut & Piet Lombaerde, Bastions zonder grenzen. Damme, Sluis, IJzendijke. (Sterck & De Vreese 2020)