De 65816 is een 16 bitvariant van de 6502-processor van halfgeleiderfabrikant Western Design Center. De processor is softwarematig compatibel met de 6502.

Een WDC 65C816 processor.

Gegevens instructieset bewerken

Type architectuur: Accumulator
Aantal registers: 3 16-bit integer registers, waarvan 1 de accumulator
Adresruimte: 224 bytes
Geheugenbeheer: Bank switching
Vlaggen Nul, overdracht, negatief, overflow
Adresseermodes Onmiddellijk, geheugen, nulpagina, nulpagina indirect. Op alle adresseermodes behalve onmiddellijk kan het x of y register als index toegepast worden.

Verbeteringen bewerken

Ten opzichte van de 6502 zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • De registers zijn vergroot naar 16 bits
  • De adresruimte is vergroot naar 16 MB. Deze 16 MB wordt in banken van 64kB verdeeld.
  • De zero-page is verplaatsbaar en heet nu direct-page
  • Het is makkelijker gemaakt om de stack te gebruiken voor het doorgeven van parameters en het opslaan van lokale variabelen.

Toepassingen bewerken

De 65816 is toegepast in de Nintendo Super-NES en de Apple IIgs.