Vrucht van de Geest

De vrucht van de Heilige Geest wordt door de apostel Paulus genoemd in Galaten 5:22–23.

  1. Liefde
  2. Vreugde
  3. Vrede
  4. Geduld
  5. Vriendelijkheid (of: goedertierenheid)
  6. Goedheid
  7. Geloof (of: trouw, of: vertrouwen)
  8. Zachtmoedigheid
  9. Zelfbeheersing (of: matigheid)
Iers glas-in-loodraam met verwijzingen naar de vrucht van de Heilige Geest

De uiting van de vrucht van de Heilige Geest wordt gebruikt door sommige christenen die willen onderzoeken of ze op het goede spoor zitten, het spoor dat God heeft bedoeld. Wanneer hun handelen leidt tot zo veel mogelijk van deze vrucht geeft dat een bevestiging van hun gedrag. Men streeft ernaar zo veel mogelijk van deze vrucht te gebruiken als voorbeeld voor anderen.